Výroční zpráva za rok 2017

 

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace

 

Základní identifikační údaje

Zřizovatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace

Husova 2, 513 01 Semily

IČO: 00085839

email: muzeum@muzeumsemily.cz / www:muzeumsemily.cz

telefon: 481 622 528, 775 859 000, 775 859 001

Působnost muzea: regionální

Právní postavení: příspěvková organizace Města Semily

 

Budovy

Muzeum a Pojizerská galerie, Husova 2, Semily 513 01
Jílovecké roubenky - Jílovecká ulice č. p. 103, č. p. 104, Semily 513 01

 

 

Odraz v médiích

 

Spolupráce s regionální TV; spolupráce s periodikem Semilské noviny, Naše Pojizeří, Kalendář Liberecka, Mladá fronta dnes;

Spolupráce s Českým rozhlasem Sever, Českým rozhlasem, Radiožurnálem. Velmi často byly naše výstavy prezentovány v Českém rozhlase a České televizi či MF Dnes (např. výstavy o Pavlu Tigridovi, 3x Němec, Vladimír Franz a Ida Saudková apod.)

 

 

Lidské zdroje

 

Ředitel muzea:
od 16. 2. 2016 – Miroslav Šnaiberk (jmenován radou města Semily)

Odborné pracovnice:
Alena Hovorková – správkyně sbírek, kurátorka výstav

Libuše Krtičková – účetnictví, propagační pracovník

 

Pracovníci provozu:

Blanka Stěhulková – asistence a pomocné práce / ÚP – VPP – od 7. 6. 2016 /

Martina Brandýsová – úklid a pomocné práce / ÚP – VPP – od 9. 8. 2016 /

Zdeněk Böhm – údržbářské práce /ÚP – VPP – od 1. 6. 2016/

 
Přepočtený stav k 31. 12. 2017 činil 6 úvazků, z toho 3 úvazky na VPP.

 

Externí pracovníci MPG Semily:

Průvodcovská služba, služba o víkendech a v letní sezoně: 
Veronika Jínová, Aneta Mikšová, Štěpán Flekna, Veronika Ouhrabková, Natálie Tůmová, Mickey Krejčík, Veronika Vejnarová, Vojtěch Šimek, Lucie Hauserová.

Kurátoři výstav:  Mgr. Bohumil Skalický, Mgr. Petr Štěpán, Miroslav Šnaiberk

 

Koncerty a hudební vystoupení (i v rámci vernisáží):

Alexandra Škampová (housle), Vladimír Růžička (violoncelo) a Anna Křivská (akordeon) (Z.M. Nováková – obrazy)

Pěvecký soubor Sedmikrásky Semily – Patříme k sobě 2017

Jana Vávrová – flétna Monika Chmelařová – klavír (Jubilanti)

Olga Kovaříková – kontrabas a Tomáš Sýkora – piano (Ida Saudková – foto a Vladimír Franz – obrazy)

Mackie Messer Klezmer Band – unplugged koncert (v rámci Semilského Montmartru a Muzejní noci 2017)

Jakub Čapka – sitár (vernisáž Ivan Bukovský)

Skupina Precedens (vernisáž 3 x Němec)

Radka Fišarová a Miroslav Linka (v rámci Semilského Montmartru 2017)

Petr Ochman – kouzelná harmonika (v rámci Semilského Montmartru 2017)

Sax Cherry (v rámci Semilského Montmartru 2017)

Jan Vávra  - saxofon, Monika Chmelařová – klavír (Dalibor Matouš)

Daniel Phillipe Stotz – klavír (Dny Pavla Tigrida)

Gregory Tigrid - klavír – (Dny Pavla Tigrida)

Markéta Zdeňková a Štěpán Janoušek (Večer donátorů)

Žáci ZUŠ Semily – (Malíři Pojizeří a Sviť hvězdo jasná)

 

Divadlo:

Petrpaslíkovo divadlo  - veselé vystoupení pro děti  (v rámci Semilského Montmartru 2017)

Na židli – O slepičce kropenaté (Muzejní noc 2017)

 

Přednášky, besedy a komentované prohlídky:   

Mgr. Lenka Holubičková – Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Semilsku – beseda

Martin Wagner - Sibiř– komentovaná prohlídka

Mgr. Petr Bergmann – Krkonoše na starých rytinách a litografiích

Mgr. Ivan Bukovský – komentovaná prohlídka k výstavě

Miroslav Šnaiberk -  Polabští malíři – přednáška k výstavě

PaeDr. Jan Luštinec – k výstavě „I naše babičky si rády zamlsaly“ – přednáška o historii kávy a cukrovinkách

Martin a Jan Němec – komentovaná prohlídka k výstavě 3xNěmec

Mgr. Petr Kotyk – O Pavlu Tigridovi a knize Mně se nestýskalo (Dny Pavla Tigrida)

 

Ostatní kulturní akce        

Léto plné řemesel na semilské roubence – letní víkendy byly v Červené roubence věnovány komentovaným prohlídkám s ukázkami tradičních lidových řemesel (košíkářství, řezbářství, zpracování vlny, paličkování, keramika atd.)  

Dny Pavla Tigrida - odhalení bronzové plastiky Pavlu Tigridovi za účasti rodinných příslušníků, náměstka MK ČR V. Ourody a dalších čestných hostů. Akce spojená s vernisáží výstavy Slovy proti totalitám

8. Muzejní noc – již tradiční akce se letos konala 16. června a kromě zdarma otevřeného muzea, roubenek a kostelní věže bylo připraveno divadelní loutkové představení pro děti a módní přehlídka ve stylu 50. - 80. let 20. století  

Semilský Montmartre – 2. ročník - výtvarný open air workshop s doprovodným programem (výstavy, koncerty, divadlo) – se konal před objektem i uvnitř muzea v sobotu 9. září 2017.

Cesta proti času – Muzeum a Pojizerská galerie Semily p. o. se jako i v předchozích letech podílela na organizaci vědomostní soutěže semilských škol s názvem Cesta proti času, která se letos uskutečnila 23. října 2017

Svatební obřad v Pojizerské galerii – 2. 9. 2017 byli v Pojizerské galerii muzea oddáni: Tomáš Bachtík a Iva Pšeničková

Křest knihy z ediční řady Paměť Semilska: V rámci ediční řady Paměť Semilska vydalo Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. v roce 2017 již čtvrtou knihu pamětí vojáka druhé světové války původem z Hájů nad Jizerou Jaroslava Udatného pod názvem Splněná přísaha v redakční úpravě PhDr. Ivo Navrátila. Křest tohoto titulu se uskutečnil 30. listopadu 2017 v Pojizerské galerii. Kniha vyšla v nákladu 500 ks.

Večer donátorů – jako poděkování všem dobrovolným dárcům se uskutečnil 30. listopadu 2017 v Pojizerské galerii večer, kam byli pozváni všichni ti, kteří formou finančního nebo věcného daru přispěli naší organizaci. Akce byla spojena s křtem knihy z ediční řad Paměť Semilska a koncertem Markéty Zdeňkové.

Hovory nad otevřenou Biblí – Bc. Patrik Horváth – každoměsíční cyklus besed pořádaných Církví bratrskou.

 

 

STÁLÉ EXPOZICE

Muzeum v Semilech dokumentuje region horního Pojizeří se zaměřením na umění, regionální historii a lidovou kulturu.

Jílovecká červená roubenka č. p. 104 - etnografická expozice a pilníkářská dílna

Etnografická expozice byla přesunuta do prostory světnice a půdy Jílovecké roubenky, kde doplnila expozici pilníkářství. Dokumentuje život v Semilech, řemesla a dobové předměty z domácností přelomu 19. a 20. století. Od roku 2011 se zde nachází expozice pilníkářství. Je postavena na skutečné pilníkářské dílně, kterou zde až do roku 1956 provozoval Jaroslav Dolenský. Sama o sobě zajímavá dílna je unikátní i tím, že si návštěvníci mohou vyzkoušet, jak se pilník vroubil, tj. sekáčkem a kladívkem sami vytvořit několik vrubů.

 

 

 

 

VÝSTAVY

Výstavní činnost v roce 2017

Výstavní činnost je rozšířena na celkem 5 prostor: výstavní sál, Pojizerská galerie, I. patro, půda v budově muzea, sklepení.  K tomu jsou připojeny 2 expoziční prostory v červené roubence v Jílovecké ulici č. p. 104.

Výstavní sál: prezentuje regionální historii a významné historické milníky v regionu Pojizeří.
19. 1. - 26. 2. – Dráteníkův rok – výstava cechu českomoravských dráteníků

3. 3. -7. 4. – Udělat hračku není hračka

18. - 30. 4. – Patříme k sobě

12. 5. - 23. 7. – I naše babičky si rády zamlsaly

1. 8. - 3. 9.  - 3x Němec – Josef, Martin a Jan Němcovi

9. 9. - 16. 10. – Krajinou Semilska – soutěžní přehlídka prací amatérských fotografů

20. 10. - 29. 11. – Plastové hračky ze Semil

8. 12. – 28. 1. 2018 - Sviť hvězdo jasná – Vánoce s Vladimírem Kubíkem

 

Pojizerská galerie: soustředí se na prezentaci zástupců současné i tradiční výtvarné a fotografické scény.

12. 1. – 26. 2. - Malíři Pojizeří 2017

3. 3. – 26. 3. - Martin Wagner – Sibiř - Fotografie

31. 3. - 30. 4. - Zdenka Marie Nováková - Procházky

5. 5. - 11. 6. – Jubilanti – Jan Kanyza, Richard Náhlovský a Jiří Salaba

16. 6. – 23. 7. - Ivan Bukovský – Obrazy

1. 8. – 3. 9. – 3 x Němec (Josef, Martin a Jan Němcovi)

9. 9. - 15. 10. – Jan Kanyza – Mon Paris (fotografie)

20. 10. - 30. 11. – Dalibor Matouš – Obrazy

8. 12. – 28. 1. 2018 - Sviť hvězdo jasná – vánoční výstava Betlémů

 

 

I. patro:  

do 28. 2. – Na paměť semilským židovským spoluobčanům

17. 3. -18. 6.  - Polabští umělci v Pojizeří

30. 6. - 3. 9. – Vladimír Franz (obrazy) a Ida Saudková (fotografie)

9. 9. – 15. 10. - Miroslav Břeský – Fragmenty z Paříže (fotografie)

15. 9. - 22. 10. – Příběh člověka – výstava k 25. výročí založení semilského Waldorfského lycea 

27. 10. – březen 2018 – Slovy proti totalitám – Pavel Tigrid (100 let od narození)

 
Půdní prostor muzea: představil výstavu My jdem´ světem s flašinetem zaměřenou na historii loutek, maňásků a marionet.
Sklepní prostor muzea:  Zeměhlav - práce studentů Waldorfského lycea v Semilech

Červená roubenka slouží v první řadě k prezentaci lidové kultury na Semilsku – přístupné a nové expozice: Pilníkářství / dílna; Život v Semilech / světnice; Léčivé byliny / půda

 

Putovní výstavy k zapůjčení:

v rámci nabídky je možné pro kulturní a zájmové organizace zapůjčit tyto výstavy

1) Kolora – textilnictví v Horním Pojizeří – 7 panelů

2) Židé a Semily – osudy židovských rodin na Semilsku – 12 panelů

 

 

NÁVŠTĚVNOST 2017    

 

Přehled návštěvníků 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet os.

počet os.

počet os.

počet os.

věž 30.-

věž 15.-

ch. 30.-

ch.15.-

 

 

 

20.-

40.-

Skupiny

Neplatící

 

 

 

 

Celkem

 

Leden

33

34

0

159

0

0

0

0

226

 

Únor

103

68

6

90

0

0

0

0

267

 

Březen

61

80

49

211

0

0

0

0

401

 

Duben

42

36

13

231

0

0

8

2

332

 

Květen

81

46

53

301

9

3

1

4

498

 

Červen

90

54

148

312

10

4

1

5

624

 

Červenec

175

204

16

166

36

22

48

34

701

 

Srpen

179

157

11

210

6

3

6

18

590

 

Září

76

95

52

788

3

11

19

12

1056

 

Říjen

124

112

46

378

0

0

0

0

660

 

Listopad

116

172

43

284

0

0

0

0

615

 

Prosinec

44

54

24

296

0

0

0

0

418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6388

 

jarmark velikonoční á 10.-

 

 

 

 

 

 

 

 

122

 

jarmark velikonoční á 20.-

 

 

 

 

 

 

 

 

143

 

jarmark vánoční á 10.-

 

 

 

 

 

 

 

 

295

 

jarmark vánoční á 20.-

 

 

 

 

 

 

 

 

517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

7465

 

Neplatící: děti z MŠ a DD, děti do 6ti let, návštěvníci vernisáží, ZP z Patříme k sobě, Hovory nad Biblí, AMG, autoři a jejich rodiny

 

 

 

 

JARMARKY V MUZEU

Velikonoční jarmark – 8. dubna 2017

 

Vánoční jarmark – 2. prosince 2017

 

 

SBÍRKOVÁ ČINNOST

 

      Sbírky za rok 2017
Sbírky získáváme nákupem, darem nebo vlastním sběrem. Snažíme se o doplňování exponátů, které dokumentují život obyvatel ve městě Semily a nejbližším okolí. Do sbírkového fondu patří nejen textil, hračky, nářadí, vybavení domácností, vánoční ozdoby, ale také fotografie, pohlednice, plakáty, notový materiál, rukopisy, materiál dokumentující činnost spolků atd.

V roce 2017 získalo Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace ve sbírkové činnosti celkem: 565 přírůstkových čísel (1355 předmětů)

       Z toho:

       dary celkem – 468 přírůstkových čísel – 1 118 předmětů

       vlastní sběr celkem – 35 přírůstkových čísel – 120 předmětů

       staré fondy muzea celkem – 53 přírůstkových čísel – 98 předmětů

       Nákup celkem – 9 přírůstkových čísel – 19 předmětů

       V roce 2017 bylo zakoupeno:

                                                    - plastika „Pavel Tigrid“ – bronz - akad. soch. Tereza Pecinová Salabová – u příležitosti 100. výročí narození Pavla Tigrida

                                                    - lyže firmy Zákoucký Semily

                                                    . kolovrat, přeslice, viják

                                                    - vystřihovací a vylamovací jesličky

                                                      Nákup celkem za 107 674,-Kč

 

EDIČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Vydání IV. publikace ediční řady Paměť Semilska – Jaroslav Udatný – Splněná přísaha
Tato kniha byla vydána v nákladu 500 výtisků, které byly pořízeny v rámci dotace města Semily. 

* Křest knihy proběhl 30. listopadu 2017

* Cena publikace:  190,-Kč

* ISBN:  971-80-905890-5-6

 

ZÁPŮJČKY

 

MPG Semily zapůjčilo do svých výstav předměty a materiály od těchto institucí:

 

 

Oblastní muzeum Praha – východ

Správa Krkonošského národního parku (Krkonošské muzeum v Jilemnici)

Správa Krkonošského národního parku (Krkonošské muzeum Vrchlabí)

Židovské muzeum v Praze

Město Vysoké nad Jizerou (Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí)

 

Dále pak bylo vypůjčováno od soukromých vlastníků.  

 

Ze sbírkových fondů MPG Semily poskytlo zápůjčky těmto organizacím

Muzeum Českého ráje v Turnově

Oblastní muzeum Praha - východ

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMICKÁ SITUACE

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace

Rozbor hospodaření

V roce 2017 Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o., hospodařilo s částkou 2 951 894 Kč.

Hospodářský výsledek organizace z hlavní činnosti činí …..  - 86 362,64Kč

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí …………….. + 86 362,64Kč

Hospodářský výsledek ….……………………………………………................ 0,00 Kč

Odvod vyrovnávací platby zřizovateli za rok 2017 činí 306 213,93 Kč.

Odvod vznikl úsporou el. energie a úsporou provozních prostředků.

 

26. 4. 2018 zpracoval: Miroslav Šnaiberk