Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace

Základní identifikační údaje

Zřizovatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace

Husova 2, 513 01 Semily

IČO: 00085839

email: muzeum@muzeumsemily.eu / www:muzeumsemily.com

telefon: 481 622 528, 775 859 000, 775 859 001

Působnost muzea: regionální

Právní postavení: příspěvková organizace Města Semily

Budovy

Muzeum a Pojizerská galerie, Husova 2, Semily 513 01
Jílovecké roubenky - Jílovecká ulice č. p. 103, č. p. 104, Semily 513 01

Odraz v médiích

Spolupráce s regionální TV; spolupráce s periodikem Semilské noviny, Naše Pojizeří, Kalendář Liberecka, Mladá fronta dnes;

Spolupráce s Českým rozhlasem Sever, Českým rozhlasem, Radiožurnálem. Velmi často byly naše výstavy prezentovány v Českém rozhlase (např. výstavy Jan Saudek a Sára Saudková, Josef Vaněk, Na paměť semilským židovským spoluobčanům, apod.)

Lidské zdroje

Ředitel muzea:
do 15. 2. 2016 – Mgr. Tereza Nemeth 

od 16. 2. 2016 – Miroslav Šnaiberk (jmenován radou města Semily)

Odborné pracovnice:
Alena Hovorková – správkyně sbírek, kurátorka výstav

Libuše Krtičková – účetnictví komisního zboží, propagační pracovník

Pracovníci provozu:

Blanka Stěhulková – asistence a pomocné práce / ÚP – VPP – od 7. 6. 2016 /

Anna Koublová – úklid a pomocné práce / ÚP – VPP do 31. 5. 2016 /

Zdeněk Böhm – údržba a pomocné práce / ÚP – VPP – od 1. 6. 2016 /

Eva Šádková – úklid a pomocné práce / ÚP – VPP – do 7. 8. 2016 /

Martina Brandýsová – úklid a pomocné práce / ÚP – VPP – od 9. 8. 2016 /

 
Přepočtený stav k 31. 12. 2016 činí 6 úvazků.

 

Externí pracovníci MPG Semily:

Průvodcovská služba, služba o víkendech a v letní sezoně: 
Veronika Jínová, Aneta Mikšová, Štěpán Flekna, Veronika Ouhrabková, Pavlína Kocourková

Externí kurátoři výstav: Mgr. L. Patková, PhDr. Antonín Langhamer, Mgr. Bohumil Skalický

Koncerty (i v rámci vernisáží): Josef Uchytil (klavír), Daniel Hodík (housle), Jana Vávrová (flétna) a Jarmila Vávrová (harfa), ZUŠ Semily, Flétnium ZUŠ Jičín (Jana Vávrová), Barbora Mochowa (zpěv), Jiří Ochman (harmonika), Mackie Messer Klezmer Band, Eliška Štrobachová (zpěv), Duo Dim (harmonika, kytara), František Dudek (harmonika), Věra Poláchová – Kavanová (zpěv), Jiří Horčička (klavír), studenti Waldorfského lycea, Karel Jiroš (kytara), Tangofon duo (klavír, kontrabas), Jana Kubánková (housle)

Divadlo: Loutkový soubor Na Židli

Přednášky:  Ivan Burkert – Tajný výlet za svatým Jakubem – beseda s promítáním z cesty na vysokém kole z Hradce Králové do Santiaga de Compostela

                 Mgr. Miloš Plachta – Semily na historických pohlednicích

              Miroslav Šnaiberk – Semily na historických pohlednicích (přednáška v Domově seniorů Semily)

               Alena Hovorková – Ivan Olbracht

               Mgr. Pavel Jakubec – Židé a Semily (v rámci projektu Na paměť semilským židovských  spoluobčanům)

Ostatní kulturní akce        

Módní přehlídka klobouků Marie Maxové a šperků Ladislava Olivy (v rámci výstavy S noblesou!)  - konala se 19. května 2016.

7. Muzejní noc – již tradiční akce se letos konala 18. června a kromě zdarma otevřeného muzea, roubenek a kostelní věže bylo připraveno divadelní loutkové představení pro děti, módní přehlídka historického spodního prádla a punčoch (ve spolupráci s firmou Elite Varnsdorf a. s.).

Malý semilský Montmartre - výtvarný open air workshop – se konal před objektem muzea v sobotu 10. září 2016.

Odhalení pamětní desky „Na paměť semilským židovským spoluobčanům“ – za účasti velvyslance Izraele v ČR Gary Korena, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a dalších čestných hostů byla dne 7. října 2016 odhalena pamětní deska na budově muzea. Součástí akce byla vernisáž tří tematických výstav doplněných vědomostními kvízy pro základní školy. Nad projektem převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Cesta proti času – Muzeum a Pojizerská galerie Semily p. o. se jako i v předchozích letech podílela na organizaci vědomostní soutěže semilských škol s názvem Cesta proti času, která se letos uskutečnila 24. října 2016.

Křest knihy z ediční řady Paměť Semilska: V rámci ediční řady Paměť Semilska vydalo Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. v roce 2016 již třetí knihu v pořadí s názvem Památníky minulých časů autorů Mgr. Romana Hedvičáka a Tomáše Kesnera. Křest tohoto titulu se uskutečnil 6. prosince 2016 v Pojizerské galerii. Kniha vyšla v nákladu 300 ks a poměrně úspěšně se prodává.

Večer donátorů – jako poděkování všem dobrovolným dárcům se uskutečnil 15. prosince 2016 v Pojizerské galerii večer, kam byli pozváni všichni ti, kteří formou finančního nebo věcného daru přispěli naší organizaci. Akce byla spojena s vernisáží výstavy Čtvrt století Pojizerské galerie a koncertem zpěvačky Barbory Mochove.

Čtvrt století Pojizerské galerie – výstava mapující činnost Pojizerské galerie a všech zde konaných výstav od prosince 1991 až do současnosti byla zpřístupněna v chodbě muzea od 6. prosince až do současnosti. Od vzniku tohoto galerijního prostoru až do konce roku 2016 se zde uskutečnil úctyhodný počet 169 výstav.

Hovory nad otevřenou Biblí – Bc. Patrik Horváth – každoměsíční cyklus besed pořádaných Církví bratrskou.

STÁLÉ EXPOZICE

Muzeum v Semilech dokumentuje region horního Pojizeří se zaměřením na umění, regionální historii a lidovou kulturu.

Jílovecká červená roubenka č. p. 104 - Etnografická expozice a pilníkářská dílna

Etnografická expozice byla přesunuta do prostory světnice a půdy Jílovecké roubenky, kde doplnila expozici pilníkářství. Dokumentuje život v Semilech, řemesla a dobové předměty z domácností přelomu 19. a 20. století. Od roku 2011 se zde nachází expozice pilníkářství. Je postavena na skutečné pilníkářské dílně, kterou zde až do roku 1956 provozoval Jaroslav Dolenský. Sama o sobě zajímavá dílna je unikátní i tím, že si návštěvníci mohou vyzkoušet, jak se pilník vroubil, tj. sekáčkem a kladívkem sami vytvořit několik vrubů.

VÝSTAVY

Výstavní činnost v roce 2016

Výstavní činnost je rozšířena na celkem 5 prostor: Výstavní sál, Pojizerská galerie, I. Patro, půda v budově muzea, sklepení.  K tomu jsou připojeny 2 expoziční prostory v červené roubence v Jílovecké ulici
č. p. 104.

Výstavní sál: prezentuje regionální historii a významné historické milníky v regionu Pojizeří.
Pojizerská galerie: soustředí se na prezentaci zástupců současné i tradiční výtvarné a fotografické scény.

I. patro: Po ukončení střednědobé expozice Umění Pojizeří v květnu 2016 jsme v 1. patře prezentovali dílo fotografů Jana Saudka a Sáry Saudkové a poté výstavní cyklus Na paměť semilským židovským spoluobčanům obsahující celkem 4 výstavy (Židé a Semily, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Židovské tradice a zvyky, Zmizelí sousedé a pocta dětským obětem holocaustu)
Půda muzea: představila výstavu My jdem´ světem s flašinetem zaměřenou na historii loutek, maňásků a marionet.
Sklep: Ve vyklizeném sklepení jsme nechali vybudovat novou světelnou instalaci a zpřístupnili tento prostor v rámci výstavy Poklady muzejních depozitářů.

Červená roubenka slouží v první řadě k prezentaci lidové kultury na Semilsku – přístupné a nové expozice: Pilníkářství / dílna; Život v Semilech / světnice; Léčivé byliny / půda

Přehled výstav a jednodenních akcí MaPG p. o. v roce 2016

Kolem dokola – do 3. 1. 2016 – půdní prostor

Ivo Vodseďálek – Lepené události  - 20. 11. 2015 – 3. 1. 2016 – Pojizerská galerie

Co jsme (ne)našli pod stromečkem – 4. 12. 2015 – 31. 1. 2016 – Výstavní sál

Umění Pojizeří – 15. 1. 2015 – 30. 5. 2016 – 1. patro

Malíři Pojizeří – Pocta Pavlu Holasovi – 8. 1. – 21. 2. 2016

Martin Kabát Táborský – Náraz do bílého – 5. 2. – 28. 3. 2016 – Výstavní sál

My jdem světem s flašinetem – 26. 2. 2016 – 31. 5. 2017 – půdní prostor

Miloslav Janků – 100 let – 27. 2. – 10. 4. 2016 – Pojizerská galerie

Semily na historických pohlednicích – 8. 4. – 15. 5. 2016 – Výstavní sál

Viděno 2krát dvěma – Vladimír Komňacký a Tomáš Plesl – 15. 4. - 29. 5. 2016 – Pojizerská galerie

S noblesou! Marie Maxová (klobouky) a Ladislav Oliva (šperky) – 19. 5. - 19. 6. 2016 – Výst. sál

10. výročí Waldorfského lycea – Wýstava – 19. 5. – 17. 6. 2016 – 1. patro

Vladimír Komárek – obrazy – 17. 6. – 31. 7. 2016 – Pojizerská galerie

Josef Vaněk – geniální semilský vynálezce – 23. 6. - 11. 9. 2016 – Výstavní sál

Jan Saudek a Sára Saudková – fotografie – 24. 6. – 18. 9. 2016 – 1. patro

Poklady muzejních depozitářů – 24. 6. – 30. 9. 2016 - muzejní sklepení

Jiří Urban (obrazy) a Jan Kroupa (šperky) – 5. 8. - 18. 9. 2016 – Pojizerská galerie

Vladimír Veselý – Jak šel čas – 23. 9. – 6. 11. 2016 – Pojizerská galerie

Škola základ života – 17. 9. – 20. 11. 2016 – Výstavní sál

Na paměť semilským židovským spoluobčanům – obsahovalo výstavy Židé a Semily, Zmizelí sousedé a pocta dětským obětem holocaustu, Historie Židů v Čechách a na Moravě – 7. 10. 2016 – 28. 2. 2017 – 1. patro

Vánoce s Jiřím Škopkem – 6. 12. 2016 – 6. 1. 2017 – Pojizerská galerie a Výstavní sál

Putovní výstavy k zapůjčení:

v rámci nabídky je možné pro kulturní a zájmové organizace zapůjčit tyto výstavy

1) Kolora – textilnictví v Horním Pojizeří – 7 panelů

2) Židé a Semily – osudy židovských rodin na Semilsku – 12 panelů

 

NÁVŠTĚVNOST 2016  - 8132 osob

                                  

Přehled návštěvníků 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poč. os.

poč. os.

poč. os.

poč. os.

věž

věž

roub.

roub.

 

 

20.-

40.-

Školní

Neplatící

30.-

15.-

30.-

15.-

Celkem

Leden

39

54

26

236

0

0

0

1

356

Únor

49

49

0

175

0

0

5

0

278

Březen

66

54

83

66

0

0

0

0

269

Duben

90

59

0

260

5

9

1

0

424

Květen

59

56

59

278

0

0

0

4

456

Červen

68

83

188

748

4

5

1

4

1101

Červenec

282

448

26

109

27

17

16

18

943

Srpen

248

262

52

269

23

20

17

17

908

Září

119

148

9

371

17

7

0

3

674

Říjen

71

65

227

233

0

0

0

0

596

Listopad

60

44

68

61

0

0

0

0

233

Prosinec

61

102

45

206

0

0

0

0

414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6652

jarmark velikonoční á 10.-

 

 

 

 

 

 

 

 

207

jarmark velikonoční á 20.-

 

 

 

 

 

 

 

 

238

jarmark vánoční á 10.-

 

 

 

 

 

 

 

 

302

jarmark vánoční á 20.-

 

 

 

 

 

 

 

 

733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

8132

Neplatící: děti z MŠ a DD, děti do 6ti let, návštěvníci vernisáží, ZP z Patříme k sobě, Hovory nad Biblí, AMG, autoři a jejich rodiny

 

JARMARKY V MUZEU

Velikonoční jarmark / 19. 3. 2016 /

Vánoční jarmark / 26. 11. 2016 /    

 

SBÍRKOVÁ ČINNOST

 

Restaurátorská činnost
V roce 2016 nebyla s ohledem na omezené provozní prostředky realizována žádná restaurátorská   činnost.

     Sbírky za rok 2016


Sbírky získáváme nákupem, darem nebo vlastním sběrem. Snažíme se o doplňování exponátů,   které dokumentují život obyvatel ve městě Semily a nejbližším okolí. Do sbírkového fondu patří nejen  textil, hračky, nářadí, vybavení domácností, vánoční ozdoby, ale také fotografie, pohlednice, plakáty, notový materiál, rukopisy, materiál dokumentující činnost spolků, atd. V roce 2016 získalo Muzeum a Pojizerská galerie Semily sbírkovou činností celkem:

456 přírůstkových čísel = 1044 předmětů (nárůst oproti roku 2015), z toho:

DARY: celkem        361 přír. čísel = 804 předmětů
NÁKUP: celkem       23 přír. čísel = 116 předmětů
Celkové hodnotě nákupu  6324,- Kč.

Celkem bylo zakoupeno:  Au
 
VLASTNÍ SBĚR: celkem     17 přír. čísel = 28 předmětů

STARÉ FONDY: celkem     55 přír. čísel = 96  předmětů

 

EDIČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Vydání III. publikace ediční řady Paměť Semilska – autoři Tomáš Kesner a Mgr. Roman Hedvičák Památníky minulých časů – Obrazový průvodce po drobných památkách a zajímavostech Semil, Bítouchova, Nouzova a Spálova.
Tato edice byla vydána v nákladu 300 výtisků, které byly pořízeny v rámci dotace města Semily ve výši 90 000,-. V rámci zkvalitnění vazby publikací této edice bylo nově ujednáno sešití vazby knihy. 

* Křest knihy proběhl 15. 12. 2016.

* Cena publikace: 150,-

* ISBN: 978 – 80 – 905890 – 4 - 9

ZÁPŮJČKY

MPG Semily si zapůjčilo do svých výstav od těchto institucí:

Muzeum skla Železný Brod – skleněné exponáty: St. Libenský a J. Brychtová, A. Metelák,  J. Brychta, J. Tockstein ( výstava Umění Pojizeří 55´)Státní okresní archiv Semily –  výstava Židé a Semily v rámci projektu Na paměť semilským židovským spoluobčanům
 

Židovské muzeu Praha zapůjčeny 3 putovní výstavy v rámci projektu Na paměť semilským židovským spoluobčanům

 

Muzeum v Nové Pace – zápůjčky na výstavu Poklady muzejních depozitářů

 
Krkonošské muzeum Vrchlabí – zápůjčky na výstavu My jdem´ světem s flašinetem

 

Základní škola Benešov u Semil – zápůjčky na výstavu Škola základ života
 

Oblastní muzeum Praha – východ – zápůjčky na výstavu Škola základ života

 

Od soukromých sběratelů: od několika soukromých sběratelů byly zapůjčeny předměty na výstavy Semily na historických pohlednicích, Josef Vaněk – geniální semilský vynálezce,

 

MPG Semily ze sbírkových fondů poskytlo tyto zápůjčky:

Muzeum v Nové Pace – Betlém rodiny Maiznerů

EKONOMICKÁ SITUACE

Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby ............................2 331 610,00

schválený rozpočet

zvýšení vyrovnávací platby:
osobní náklady úč. sk. 52……..........................................................133 884,00
kovová konstrukce, depozitář............................................................5 500,00
výmalba Pojizerské galerie...............................................................16 540,00
elektroinstalace ve sklepení.............................................................23 720,00
renovace dveří vstup do galerie.......................................................13 800,00
Na paměť židovským spoluobčanům ...............................................31 570,00

Vyrovnávací platba za závazek veřejné služby............................ 2 556 624,00

konečný rozpočet

Hospodářský výsledek za rok 2016 - hlavní činnost ..................... - 147 508,73
Hospodářský výsledek za rok 2016 - doplňková činnost ............. + 147 508,73