Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Výroční zpráva za rok 2015

                                                                

Základní identifikační údaje:

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace

Husova 2, 513 01 Semily

IČO: 00085839

email: muzeum@muzeumsemily.eu

www: muzeumsemily.com

telefon: 481 622 528, 737 212 723

bankovní spojení: 163791011/0600

Působnost muzea: regionální

Právní postavení: příspěvková organizace Města Semily

Zřizovatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

 

Personální obsazení

Ředitelka muzea:
Mgr. Tereza Nemeth

Odborné pracovnice:
Alena Hovorková – správkyně sbírek, kurátorka výstav

Libuše Krtičková – účetnictví komisního zboží, propagační pracovník

Pracovníci provozu:

Blanka Stěhulková – asistence a pomocné práce / ÚP – VPP /

Anna Koublová – úklid a pomocné práce / ÚP – VPP od 1. 10. 2015/

Jiří Salač – fotodokumentace a údržba - brigáda

Průvodcovská služba a služba o víkendech: brigádníci (studenti a senioři)

* Přepočtený stav k 31. 12. 2015 činí 5 úvazků.

 

Standardizované veřejné služby organizace

Poskytování standardizovaných veřejných služeb organizace ve smyslu zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Otevírací doba – standard časové dostupnosti

-          září až červen: denně 9 – 12 / 13 - 16 hodin

-          červenec, srpen: denně 9-17 hodin

Vstupné – standard ekonomické dostupnosti

·         30 Kč – plné vstupné pro dospělé

·         15 Kč – snížené vstupné pro děti 6-15, studenty, důchodce, ZTP, ZTP-P

·         15 Kč – vstupné na jednu výstavu

·         30/15 Kč – plné/ snížené vstupné do Červené roubenky

·         30/15 Kč – plné/ snížené vstupné na věž kostela sv. Petra a Pavla

·         volný vstup: děti do 6 let, návštěvníci vernisáží, doprovod ZTP/P, držitelé průkazu ITIC, studenti výtvarných oborů; držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií České republiky, držitelé průkazu Národního památkové ústavu, držitelé průkazu Uměleckohistorické společnosti v českých zemích; nově: osoby ve věku 55 let – v rámci oslavy jubilea muzea: 55 let od jeho založení

 

Stálé expozice

Muzeum v Semilech dokumentuje region horního Pojizeří se zaměřením umění, regionální historii a lidovou kulturu.

Jílovecká červená roubenka č.p. 104

Etnografická expozice a pilníkářská dílna

Etnografická expozice byla přesunuta do prostory světnice a půdy jílovecké roubenky, kde doplnila expozici pilníkářství. Dokumentuje život v Semilech, řemesla a dobové předměty z domácností přelomu 19. a 20. století. Od roku 2011 nachází expozice pilníkářství. Je postavena na skutečné pilníkářské dílně, kterou zde až do roku 1956 provozoval Jaroslav Dolenský. Sama o sobě zajímavá dílna je unikátní i tím, že si návštěvníci mohou vyzkoušet, jak se pilník vroubil, tj. sekáčkem a majzlíkem sami vytvořit několik vrubů. V tomto roce byly díky dotaci MK a odboru Památkové péče zrekonstruovány půdní prostory roubenky a v červnu 2015 byla pro veřejnost slavnostně zpřístupněna půdní expozice Léčivé byliny, která je doplněna o výrobní dílnu (výroba pytlíčku se směsí místních bylin).

 Jílovecká zelená roubenka č.p. 103
Semínko země
Sousední roubenka je "živým prostorem". Sídlí zde nezisková organizace Semínko země, která se pod vedením PaeDr. Lenky Hřibové zaměřuje na vzdělávací ekologické programy pro děti a rodiče a doplňuje tak programovou nabídku muzea jak v letní sezoně, tak během dalších kulturních akcí. Tradiční soutěž s výstavou v prostoru červené roubenky -  Podkérkonošská kraslice prezentovala nazdobené kraslice soutěžících převážně ze Semil, kteří mezi sebou soutěžili o nejhezčí výtvor.

Věž kostela sv. Petra a Pavla

V červnu 2011 bylo MPG svěřeno provázení na věž kostela sv. Petra a Pavla v Semilech, která slouží jako skvělé vyhlídkové místo pro turisty i místní obyvatele. Věž kostela byla volně přístupná během semilské pouti a také během Semilského Pecnu v září 2015. Této nabídky využilo přes 100 návštěvníků.

 

Výstavní činnost muzea v roce 2015

Celkový počet výstav: 20

Celkový počet akcí MPG, včetně spolupráce s dalšími subjekty:  30

Celkový počet návštěvníků výstav a akcí MPG: 7190

           

 

Přehled výstav a jednodenních akcí MPG Semily v roce 2015

Výstavní činnost byla rozšířena z 3 okruhů na 5 : Výstavní sál, Pojizerská galerie, I. Patro, Půda v budově muzea.  K tomu jsou připojeny nově vybudované expoziční prostory v červené jílovecké roubence.

Ve Výstavním sále se věnujeme historickým výstavám, které mapují regionální dějiny města Semily a regionu Pojizeří.
V Pojizerské galerii se soustředíme na prezentaci současného výtvarného umění.
I. Patro prezentuje dlouhodobou retrospektivní výstavu 55 nejvýznamnějších umělců z oboru malby, sklářství a šperku, kteří ve své tvorbě zastupují region Pojizeří.
Půda muzea v roce 2015 prezentuje výstavu historických kol a sportovní cyklistiku Kolem dokola.

Červená roubenka slouží v první řadě k prezentaci lidové kultury na Semilsku.

 

Zkratky:
Pojizerská galerie  -PG
Výstavní sál  -VS
I. Patro muzea - IPM
Půda muzea - PM

Červená roubenka - ČR

 

Přehled výstav a jednodenních akcí MPG v roce 2015

 

11. 11. 2014 – 4. 1. 2015                                    Zpátky do pohádky! / PM

20. 11. 2014 - 11. 1. 2015                                   Libuše Jarcovjáková – Život / Pojizerská galerie / PG

5. 12. 2014 – 11. 1. 2015                                    Perličky z Poniklé / VS

15. 1. 2015 – 22. 2. 2015                                    Malíři Pojizeří – Obraz pro galerii / PG

16. 1. 2015 – 31. 12. 2015                                  Umění Pojizeří 55´ / IPM                                                                   

12. 2. 2015 – 22. 3. 2015                                    Veselé velikonoce / VS          

20. 2. 2015 –  3. 1. 2016                                     Kolem dokola / PM

26. 2. 2015 – 29. 3. 2015                                    Michail Ščigol – Cyklus Kafka / PG

9. 4. 2015 – 24. 5. 2015                                      Zdeněk Lhotský – Sklo/ PG

7. 5. 2015 derniéra                                             Semily 1945 - 70. výročí konce II. světové války / VS

15. 5. 2015 – 21. 6. 2015                                    Jizerka Semily – 50 let / VS

5. 6. 201519. 7. 2015                                      Quodlibet – Umělecká beseda a Svatopluk Klimeš / PG

30. 6. 2015 – 31. 8. 2015                                    Kdo si hraje, nezlobí – Do toho, do toho! / VS

14. 8. 2015 – 20. 9. 2015                                    Libuše Pražáková a Libor Novotný - Nevíme a                                                                                     nemáme / PG                          

12. 9. 2015 - 22. 11. 2015                                   Textilnictví – Fenomén Pojizeří KOLORA … aneb
                                                                          Život v bavlně / VS

2. 10. 2015 – 15. 11. 2015                                   Břetislava Plívová – Pospíšilová – Umanutá / PG
20. 10. 2015 – 3. 1. 2016                                     Ivo Vodseďálek – Lepené události / PG
4. 12. 2015 – 31. 1. 2016                                     Co jsme (ne)našli pod stromečkem / VS

 

PŘEDNÁŠKOVÉ CYKLY
 

Přednášky byly spojeny vždy s aktuální výstavou a byly vedeny buď erudovanými odborníky, samotnými výtvarníky nebo zajímavými osobnostmi.

12. 12. 2015 - Přednáška 3X O FOTOGRAFII - L. JARCOVJÁKOVÁ, Mgr. E. KULOVÁ, Mgr. L. PATKOVÁ  - přednáška v rámci výstavy L. Jarcovjákové ŽIVOT

12. 2. 2015 – 22. 3. 2015 - VESELÉ VELIKONOCE – komentovaná prohlídka výstavy svatých obrázků a dobových pohlednic

20. 2. 2015 – 3. 1. 2016 KOLEM DOKOLA -  komentovaná prohlídka výstavy historických a závodních kol

17. 7. 2015 - Přednáška QUODLIBET  - J. Mikolášková, B. Mikoláška k výstavě výročí upálení M. J. Husa                                                                   

21.10. - 24. 10. 2015 – Přednáška k výstavě Textilnictví – Fenomén Pojizeří KOLORA… aneb Život v bavlně – PhDr. T. Uchytil                                

10. 12. 2015  - Autorská přednáška k výstavě Ivo Vodseďálek – LEPENÉ UDÁLOSTI

 

VZDĚLÁVACÍ MUZEJNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Umění Pojizeří 55´– komentovaná prohlídka / vedení: Mgr. L. Patková

Textilnictví – Fenomén Pojizeří KOLORA … aneb Život v bavlně / vedení: PhDr. T. Uchytil
 

JARMARKY V MUZEU

Velikonoční jarmark / 28. 3. 2015 / EM

Vánoční jarmark / 28. 11.  2015 / EM
 

KONCERTY V POJIZERSKÉ GALERII

Pěvecký soubor Jizerka – závěrečný koncert v rámci jubilejní výstavy Jizerka – 50 let / 6. 6. 2015 / PG
Daniel Philipp Stotz –  I. Hejduková – Večer s písněmi a áriemi/ 19. 6. 2015/ PG

Bohdan Mikolášek - koncert k výstavě výročí upálení M. J. Husa - Quodlibet / 17. 7. 2015 / PG
 

OSTATNÍ AKCE

Patříme k sobě / 2. 4. 2015 – 19. 4. 2015 / - tradiční charitativní prodejní výstava prací dětí zdravotně postižených / VS /

Muzejní noc / 13. 6. 2015  / Jílovecká roubenka ČR                                                       

Setkání u ohně – Performance k výstavě Quodlibet / 10. 7. 2015/ PG             

Nadčasové pravdy Bible / jednou měsíčně – podzim/ zima 2015 / PG

Semilský pecen – výrobní dílny v Jílovecké červené roubence; volný vstup do věže kostela sv. Petra a Pavla / 12. 9. 2015 /

Běh proti času 1. 10. 2015 – 16. 10. 2015 – soutěž s historickými otázkami organizovaná ZŠ I. O. OLBRACHTA

Křest knihy Jizerka aneb Cesta za poselstvím hudby – Paměť Semilska II

/ 19. 12. 2015 / kostel sv. Petra a Pavla v Semilech

 

 

Re    vštěvnost - resumé:

Celkový počet výstav: 20


Celkový počet akcí MPG, včetně spolupráce s dalšími subjekty:  30

      
       Celkový počet návštěvníků výstav a akcí MPG: 7190

 

 

 se Práce se sbírkami

V ro            V roce 2015 jsme na základě spolupráce s městem Semily v půdních prostorách budovy MěÚ – Vista na Riegrově         n            náměstí zřídili nový depozitář pro sbírky muzea o rozloze 100 m . 

     Restaurátorská činnost

V ro          V roce 2015 byla úspěšně realizována restaurátorská oprava závěsné malby na dřevě -  sv. Jana Nepomuckého z roku 1759.                 Jedná  se významný a jeden z nejstarších exponátů muzejních sbírek; obraz dosud nemá určen pravý účel užití. Restaurátorskou práci         realizoval pan Adam Bitljan, DiS, náklady na zrestaurování dosáhly částky ve výši  9 000 Kč.

     Sbírky za rok 2015  


Sbí            Sbírky získáváme nákupem, darem nebo vlastním sběrem. Snažíme se o doplňování exponátů, které dokumentují život                     obyvatel ve městě Semily a nejbližším okolí. Do sbírkového fondu patří nejen textil, hračky, nářadí, vybavení domácností, vánoční ozd      ozdoby, ale také fotografie, pohlednice, plakáty, notový materiál, rukopisy, materiál dokumentující činnost spolků atd.

V ro    V roce 2015 získalo Muzeum a Pojizerská galerie Semily ve sbírkové činnosti celkem:

345      přírůstkových čísel = 858 předmětů , z toho:

 

DARY : celkem                                     278 přír.čísel = 734 předmětů

NÁKUP : celkem                                     15 přír.čísel  =  17 předmětů

V celkové hodnotě nákupu  5 840,- Kč

Celkem bylo zakoupeno: 
7 stolních her (TOFA, KOVOZÁVODY)

Kolekce dřevěných hraček fy Udatný.

Plechové hračky KOVAP

 

VLASTNÍ SBĚR : celkem                        29 přír.čísel  =   52 předmětů

STARÉ FONDY : celkem                         23 přír.čísel =   55 předmětů

 

Ze sbírkových fondů MPG Semily poskytlo v roce 2015 tyto zápůjčky:

- Krkonošské muzeum ve Vrchlabí – Betlém rodiny Maiznerů

- Východočeské muzeum Pardubice – Betlém z kozákovských minerálů
- Muzeum Vysočiny Jihlava – Dámské plavky – konec 19.stol – 70. léta 20 stol.
- Galerie výtvarného umění v Mostě – obraz J. Klápště: Tržnice

- Muzeum skla v Železném Brodě - Svícny a petrolejové lampy

 

Ediční a vydavatelská činnost

Vydání II. publikace ediční řady Paměť Semilska – Jizerka aneb cesta za poselstvím hudby –

Almanach k 50. výročí založení dětského a mládežnického pěveckého sboru ze Semil.
Tato edice byla vydána v nákladu 700 výtisků, které byly pořízeny v rámci dotace města Semily ve výši 90 000,-. V rámci zkvalitnění vazby publikací této edice bylo nově ujednáno sešití vazby knihy.  Zároveň byla publikace na náklady sboru opatřena CD s koncertem pěveckého sboru.

* Křest knihy proběhl 19. 12. 2015 v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech.

* Cena publikace: 250,-

* ISBN: 978 – 80 – 905890 – 2 - 5

 

Spolupráce s dalšími institucemi a médii

Při výstavách jsme spolupracovali s Okresním archivem v Semilech, s  muzei v Železném Brodě, v Turnově, v Liberci a v Jičíně. Dále jsme spolupracovali se ZŠ, SŠ, VŠ v rámci Libereckého kraje.

Realizace některých výstav byla založena na dobré spolupráci s dalšími organizacemi, zejména se sdružením Semínko země, Podkrkonošskou společností přátel dětí zdravotně postižených v Semilech, ZŠ I. Olbrachta Semily (Běh prosti času) a občanským sdružením Cervus Semilensis (Masopust).

V rámci čtvrtletí informujeme prostřednictvím Tiskové konference média a okolí o našich akcích. Nejužší spolupráce: Semilské noviny, Mladá fronta Dnes, Naše Pojizeří a časopis Ateliér. Upoutávky na vernisáže odvysílala také ČT 1 regionální vysílání a rozhlasová stanice Radiožurnál a rozhlas Sever. Pozvánky na výstavy či jiné akce a následovně reportáže z nich byly prezentovány v semilské kabelové televizi. Byly zavedeny pravidelné čtvrtletní Tiskové konference.

Každý měsíc vychází plakát – program muzea, na němž jsou přehledně uveřejněny všechny doprovodné programy muzea. Na adrese www.muzeumsemily.com se nachází rovněž webové stránky muzea, kde je veškerý program dalších měsíců aktuálně uveřejňován. Muzeum provozuje propagaci na svém profilu Muzeum a Pojizerská galerie prostřednictvím portálu Facebook. Dále je uveřejněno na portálu Živé firmy, Cyklisté vítáni a je začleněno do prezentace na mediálních panelech Daruma v rámci Libereckého kraje.

           

Stavební úpravy a údržba

V průběhu roku 2015 byly dokončeny vitríny na půdě muzea, bylo vymalováno první patro, odstraněny stojany „knihy“, odinstalováno osvětlení a vybudován úvodní prost foiés pro výstavu Umění Pojizeří 55´.  Prostory depozitářů muzea byly vyklizeny a připravují se na nové účely. Venkovní úpravy: u dvorečku byla vyrovnána dlaždicová podlaha a vyměněna petlice u vrat, zároveň byl intenzivně revitalizován prostor dvorečku pro prázdninovou výstavu deskových her Do toho! A doplněn zelení. Dále byla upravena bylinková zahrádka u červené roubenky, instalován odpadkový koš a zrekonstruována vrata a petlice u chléva a sklepa roubenky. Vnější fasáda u zadního vchodu roubenky byla znovu natřena vápenným nátěrem. V Interiéru roubenky byla v rámci dotace opravena a doplněna o bedněné prvky půda a natřeny nosné dřevěné prvky. V rámci údržby věže kostela sv. Petra a Pavla byl zajištěn profesionální službou úklid věže, samotný ochoz věže byl doplněn průvodci s informacemi k zajímavostem v okolí. Byly provedeny revize elektrospotřebičů, elektrozařízení a další nezbytné revize pro chod organizace. Muzeum prošlo pravidelnou dezinfekcí a dezinsekcí. Dezinsekce proběhla rovněž na věži kostela sv. Petra a Pavla a v roubenkách.

 

Ekonomická situace

V roce 2015 muzeum disponovalo rozpočtem 2 435 000 Kč, který musel být mimořádně navýšen o dotaci města Semily na realizaci jubilejní výstavy v I. patře budovy muzea – Umění Pojizeří 55´ a správu budov areálu muzea. Spolu s dotací Ministerstva kultury – Odboru kultury na realizaci výstavy a vydání katalogu Malířky Pojizeří - Břetislavy Plívové Pospíšilové a s dotací určené k obnově štítu a půdního bednění na červené jílovecké roubence č.p. 104 ( Odbor MěÚ - Památková péče – dotace MK: Havarijní fond) dosáhl celkový rozpočet muzea výše 2 790 000 Kč.