VÝSTAVNÍ SÁL

 

Výstavní sál se nachází v přízemí Muzea a Pojizerské galerie Semily. Díky významné výstavní činnosti před vybudováním Pojizerské galerie, která byla slavnostně otevřena
v roce 1991, sloužil jako hlavní výstavní prostor pro spoustu kvalitních českých výtvarníků, ať malířů, grafiků, sklářů, keramiků, ale i sochařů, kovotepců, řezbářů
a fotografů. Je pravidelně využíván
do dnešních dnů.