Vzpomínky na léčitelku Patočkovou zaplnily muzeum

V pátek 8. 4. 2022 zahájili v semilském muzeu neobvyklou výstavu, která se věnuje zdejší léčitelce Květoslavě Patočkové (17. 1. 1912 - 10. 8. 1991). Výstava vzbudila neobvyklý ohlas, a to již při samotné přípravě, tak i nyní při vernisáži.

Když na počátku letošního ledna zveřejňovali pracovníci Muzea a Pojizerské galerie Semily výzvu, aby se jim ozvali pamětníci na semilskou léčitelku Květoslavu Patočkovou, netušili, co je čeká. „Při našich dřívějších výzvách týkajících se jiných historických témat jsme pamětníky sháněli jen velmi těžko a zdlouhavě,“ říká ředitel semilského muzea Miroslav Šnaiberk. „Proto nás velmi příjemně překvapila úplná záplava vzpomínek na Květoslavu Patočkovou, které nám doslova každý den lidé posílají emailem, poštou, sdělují telefonicky, nebo se o ně přicházejí podělit osobně. Určitě zde velmi pomohl zájem regionálních a celostátních médií, na naši výzvu reagoval i server Seznam Zprávy, deník Blesk či pražské Metro.“ Historik muzea Tomáš Chvátal k tomu dodává: „Do dnešních dní muzeum kontaktovalo již přes sedmdesát pamětníků. Lidé dávají k dispozici nejen své cenné vzpomínky, ale často i originální recepty psané paní Patočkovou, případně její fotografie. Při osobním setkání z pamětníků září vděk k paní Květě a nad rozhovory se vznáší projasněná atmosféra.“

Dostatek vzpomínek a ostatních materiálů umožnil, že se výstava o semilské léčitelce otevřela již 8. dubna. Že se jedná o téma, které rezonuje, ukázala i vernisáž výstavy, na které se sešlo celých 120 návštěvníků. „Takový nápor jsme čekali, a tak jsme pro oficiální začátek zvolili největší prostory v muzeu, náležející Pojizerské galerii. V lidmi naplněném prostoru pak zaznělo i hudební překvapení, modlitby paní Patočkové zhudebněné Jaroslavem Vávrou a ztvárněné jeho dcerami Jarmilou Jermářovou a Janou Vávrovou. Návštěvníků bylo tolik, že jsme některé z nich pustili na výstavu i před vernisáží, aby se tam všichni vystřídali“, dodává Chvátal.

Foto: Ondřej Vraštil

Připravená expozice se snaží emotivně vtáhnout do atmosféry domu, jak jej zažili ti, kteří za léčitelkou Patočkovou přicházeli. Díky spolupráci muzea s rodinou a dalšími blízkými osobami se podařilo vystavit nemálo originálních artefaktů spjatých s osobností paní Patočkové. Součástí muzejní instalace je i rekonstrukce místnosti, v níž léčila. S pomocí vybraných vzpomínek se mohou návštěvníci seznámit s jednotlivými aspekty její léčitelské činnosti, s recepty i s jejími jasnozřivými schopnostmi.

Vernisáží výstavy naše práce na zpřístupnění odkazu paní Patočkové rozhodně nekončí,“ prozrazuje ředitel semilského muzea. „Chystáme iniciovat realizaci umělecké pamětní desky, v níž bychom rádi použili reliéf motivu od sochaře a malíře Vladimíra Komárka, který k léčitelce Patočkové docházel. Pro zhotovení desky bychom chtěli otevřít veřejnou sbírku, uvažujeme též o knižním zpracování jejího příběhu. Pokud se nám podaří shromáždit ještě další informace a také finanční prostředky na desku a knihu, v budoucnu bychom rádi uskutečnili pokračování výstavy zaměřené na všechny lidové léčitele z regionu.“

Foto: MPG Semily

Zájemci o bližší informace o těchto aktivitách mohou poslat svůj kontakt na email muzeum@muzeumsemily.cz a organizátoři je budou včas informovat. Na stejnou emailovou adresu je možno zasílat také další informace a materiály k paní Patočkové či k dalším léčitelům.

Jsme si vědomi, že toto téma má celostátní dosah a chceme umožnit návštěvu i zájemcům ze vzdálenějších krajů. Proto jsme se rozhodli výstavu zachovat i v letní sezóně, k vidění bude až do 18. září tohoto roku,“ uzavírá ředitel Šnaiberk.


NEZAPOMENUTELNÁ LÉČITELKA KVĚTOSLAVA PATOČKOVÁ

(Muzeum hledá pamětníky)

Před sto deseti lety, dne 17. ledna 1912, se v Havírně, části Pasek nad Jizerou, narodila lidová léčitelka Květoslava Patočková. Po druhé světové válce, v roce 1946, jak jí předpověděl tatínek, se přestěhovala do Semil. Květoslava Patočková byla jistě výjimečná žena, podobně jako nedávno filmem „znovuobjevený“ Jan Mikolášek. S Janem Mikoláškem měla zřejmě spousty společného, byla totiž vyhledávanou lidovou léčitelkou, byla silně věřící a rozuměla bylinkám. Její schopnosti přesahovaly hranice regionu a na pomoc se k ní obracely i mnohé tehdejší „celebrity“. Je však zajímavé, že dodnes její působení není připomenuto ani pamětní tabulkou na jejím domě, byť na ni dodnes s vděčností vzpomíná nemálo lidí. Změní se to?

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. jako regionální paměťová instituce se snaží o významných osobnostech soustředit co nejvíce informací, a ani Květoslavu Patočkovou nechceme opomenout. Ještě dnes žijí mnozí pamětníci, kterým pomáhala s jejich neduhy a kteří na ni v dobrém vzpomínají, a tak budeme rádi, když se na nás obrátíte se svými vzpomínkami případně s dokumenty (korespondence, recepty, fotografie, apod.) souvisejícími s jejím působením v Semilech, rádi vše zaznamenáme. Pište nám na adresu: reditel@muzeumsemily.cz, případně kromě mé osoby kontaktujte též našeho historika dr. Tomáše Chvátala (historik@muzeusemily.cz, tel: 605 276 871). Osudy léčitelky Patočkové bychom rádi připomenuli v budoucnu ať už výstavou, brožurou nebo filmovým dokumentem.

Květoslava Patočková bydlela naproti semilskému muzeu v Husově ulici. Zde ji navštívil těsně před její smrtí i spoluautor knihy Léčitelé, jasnovidci a mágové Jiří Kuchař, který toto setkání později popsal v pozdějším článku v časopise mimo jiné takto: „Léčitelka bydlela v Husově ulici. Byl to podlouhlý dům pod náměstím, klasická nízká zástavba, před ním byla branka, pár schodů a pak vchod. Uvnitř panovalo dokonale starosvětsky magické prostředí. Pozvala nás do svojí léčitelské svatyně, komůrky se zvláštní, patrně protihlukovou úpravou, ve které přijímala nemocné a poskytovala pomoc. Ta místnost byla plná sošek a obrázků Ježíše, Marie a svatých, které Květoslava Patočková velice milovala. Se svými problémy za ní chodili lidé a někdy vodili i zvířata, jak to bylo celkem běžné po celé Evropě, hlavně v odlehlých horských a podhorských oblastech, kde bylo daleko pro lékaře, natož pro lékaře zvířat. Svojí vírou byla proslulá, a proto se na ni obraceli nejen prostí lidé, ale také kněží – ovšem i doktoři a profesoři, protože i ti občas mají zdravotní problémy. "Dostala jsem dar Boží a sílu čerpám z víry. Můj tatínek měl ale ještě větší dar. Jednou mi řekl, že budu bydlet v Semilech v domě s dlouhou chodbou a budou tam za mnou chodit lidi v zástupech." 

Květoslava Patočková odešla na věčnost 10. srpna 1991, rozloučení s ní se uskutečnilo v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech o šest dní později. V lidovém léčitelství pak pokračovala její dcera Jana Dufková z Jilemnice, která je již také bohužel po smrti. Její působení se pomalu vytrácí z povědomí lidí, a tak se jej budeme snažit podchytit. Věříme, že nám s tím pamětníci pomohou.

Miroslav Šnaiberk

ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, p. o.


FILM O SEMILSKÉ HISTORII ZHLÉDLO UŽ STO PĚT TISÍC DIVÁKŮ!

Dokumentární film Bílá místa konce války 1944-45, který objevným způsobem mapuje historii utajované válečné výroby v Semilech a okolí, byl nedávno odvysílán v České televizi a to hned dvakrát za sebou. Celkem ho 8. a 14. prosince na programu ČT 2 vidělo 82 000 diváků. Další 23 000 diváků si jej stáhnulo na internetovém kanále youtube. Asi tou nejcennější reakcí na náš dokument je, když se nám ozve někdo z pamětníků, což se stalo i nyní, kdy nás kontaktovat devadesáti pětiletý senior, který v semilské fabrice Zittwerke pracoval a který se s námi chce podělit o cenné vzpomínky. Film Bílá místa konce války vznikl díky podpoře města Semily a Ministerstva kultury původně jako doprovodný prvek výstavy a knihy, díky spolupráci s Českou televizí však „žije“ už svým životem a jeho dosah je několikanásobně vyšší než samotná výstava či stejnojmenná kniha vydaná v rámci edice Paměť Semilska. Spolu s virtualizovanou podobou výstavy dostupnou na webových stránkách muzea je cenným a vlastně „nesmrtelným“ nosičem cenných informací o do té doby ne zcela probádané historii města Semily a jeho okolí. Autorem námětu k filmu je historik semilského muzea Tomáš Chvátal, režie a střihu se ujal Jan Chleboun, který s námi spolupracoval již na předchozím historickém dokumentu Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968. Skvělý hlas některým komentářům propůjčil herec Pavel Soukup. Pro příští rok se bude naše muzeum opět ucházet o grant Ministerstva kultury, v rámci kterého bychom chtěl na podzim 2022 vytvořit výstavu a nový dokumentární film k doposud nepříliš probádanému tématu internace kněží v semilského nemocnici v padesátých letech minulého století. A když se film podaří, bude i pak jednat s Českou televizí o licenci k vysílání prostřednictvím jejich kanálů.


 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ UŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Do 31. října mohli všichni, kteří rádi malují, poslat či přinést svůj obrázek na téma Portrét – autoportrét do semilského muzea a zúčastnit se tak amatérské výtvarné soutěže. Sešlo se úctyhodných 213 prací! V kategorii do 12 let soutěžilo 161 dětí, 31 portrétů se sešlo v kategorii 13 – 18 let a 22 děl namalovali účastníci starší 18 let. Nejmladšímu účastníkovi jsou 4 roky a nejstarší už dosáhli důchodového věku. O pomoc s výběrem vítězů jednotlivých kategorií jsme požádali známé výtvarnice Markétu Urbanovou a Libuši Pražákovou, které se pravidelně účastní výtvarných výstav v našem muzeu. K slavnostnímu vyhlášení vítězů dojde 3. prosince v 17:00 hodin v Pojizerské galerii. Všechny práce pak budou vystaveny v prvním patře Muzea a Pojizerské galerie Semily do 30. ledna 2022. Fotočlánek ze slavnostního předání cen zveřejníme v příštím čísle Semilských novin. Děkujeme všem zúčastněným a také školám a základním uměleckým školám, které nám doručily práce svých žáků, jmenovitě MŠ Bozkov, ZŠ Libštát, ZŠ Mírová pod Kozákovem, ZŠ Pěnčín, ZŠ Přepeře, ZŠ Roztoky u Jilemnice, ZŠ Slaná, Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Gymnázium Turnov, Střední zdravotnická škola Turnov a SUPŠ a VOŠ Turnov, ZUŠ Lomnice nad Popelkou, ZUŠ Semily a ZUŠ Železný Brod.


SEMILSKÉ MUZEUM TŘETÍ V RÁMCI CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 17. června byly ve Smetanově síni Obecního domu vyhlášeny výsledky XIX. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis. Soutěž má za cíl mimo jiné upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony muzeí při tvorbě výstav a nových stálých expozic. Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. se přihlásilo do kategorie Muzejní výstava roku 2020 s projektem Bílá místa konce války 1944-5. V této kategorii soutěžilo 40 projektů. Výstavě, která pojednává o válečné výrobě leteckých motorů na Semilsku, se mezi silnými soupeři podařilo získat skvělé třetí místo. Cenu v Praze převzali ředitel semilského muzea Miroslav Šnaiberk a kurátor výstavy, historik Tomáš Chvátal. Výstava získala v roce 2020 záštitu ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který se také slavnostního předání účastnil. Projekt byl odbornou porotou hodnocen kladně mimo jiné proto, že přináší nová zjištění týkající se nucených prací během druhé světové války, ale i proto, že jej doprovází dokumentární film, o který projevila zájem Česká televize. Je to poprvé ve dvacetiletém trvání soutěže Gloria musaealis, kdy bylo semilské muzeum poctěno některou z hlavních cen a v konkurenci velkých krajských i státních muzeí je to pro toto muzeum zcela mimořádný úspěch. Poděkování patří nejen odborné porotě, ale i městu Semily a Ministerstvu kultury ČR.

Výstava Bílá místa konce války je v semilském muzeu k vidění do 25. července a od září se můžeme těšit na její virtuální podobu.

Celý slavnostní ceremoniál si můžete prohlédnout na Youtube AMG.

Foto: Martin Čarek, archiv AMG


MUZEUM LÁKÁ NA VÝSTAVU FILMOVÝM TRAILEREM

V Muzeum a Pojizerské galerii Semily, p. o. proběhne dne 17. července v 17:00 hodin vernisáž výstavy Bílá místa konce války 1944-45, která potrvá do 15. ledna 2021. Z kapacitních důvodu je tentokrát vernisáž určena jen pro odbornou veřejnost a spolupracující subjekty. Na výstavu bude muzeum zvát návštěvníky filmovým trailerem v hollywoodském stylu vysílaným v místním kině.

„V roce 1944 se do Semil přesunula část tajné válečné výroby leteckých motorů Junkers,“ odhaluje nepříliš známou skutečnost autor výstavy Tomáš Chvátal. V továrně pracovalo několik tisíc nuceně nasazených českých dělníků. Hledání podrobností o samotné výrobě a osudech dělníků trvalo muzejnímu historikovi několik let. Co vyráběla tajemná továrna s krycím jménem Zittwerke? Na co se soustřeďovalo zdejší tajné oddělení? To jsou jen některé z otázek, na které našel odpověď a všechny jeho poznatky odhaluje nejen výstava, ale i stejnojmenná kniha.

„Pro muzeum je to jeden z nejvýznamnějších výstavních počinů nejen v rámci letošního výstavního plánu,“ dodává ředitel muzea Miroslav Šnaiberk. Na realizaci výstavy získalo muzeum grant Ministerstva kultury ČR, díky kterému se připravuje také dokumentární film v režii Jana Chlebouna, který bude nabídnut k licencování České televizi. Výstava vznikla ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Státním okresním archivem v Semilech a za podpory města Semily.


MUZEUM CHYSTÁ VÝSTAVU A KNIHU O KONCI VÁLKY V SEMILECH A OTEVŘE NA KONCI KVĚTNA

Na květen tohoto roku připadá velmi významné výročí – tři čtvrtě století od konce druhé světové války. Naše organizace se rozhodla toto významné jubileum uctít výpravnou výstavou a knihou Bílá místa konce války 1944-5, na nichž pracuje historik semilského muzea Tomáš Chvátal již několik let.
Výstava bude pojednávat především o málo známé kapitole semilských dějin, spojené s válečnou výrobou v továrně s krycím jménem Zittwerke. Ohledně této továrny i dalšího dění existují v semilské paměti mnohá bílá místa, která se podařilo více jak dvouletým výzkumem překvapivě dobře zaplnit: Co vyráběla ona tajemná továrna? Na co se soustřeďovalo zdejší tajné oddělení? Opravdu se zde vyráběly i tajné zbraně V1 a V2, jak o tom vyprávějí někteří Semiláci? Jak změnila válečná výroba tvář města? Jaké byly osudy několika tisíců nuceně nasazených chlapců a dívek? Proč začala revoluce v Chuchelně u Semil už 3. května 1945? Jaké byly peripetie osvobození a poválečného vývoje?
Na nové výstavě bude k vidění mnoho unikátních fotografií, originální dokumentace, virtuální 3D model barákového tábora pro 1200 lidí U Čtrnácti pomocníků, tajné plány semilské výroby a také původní dobové artefakty včetně dvoumetrového monumentálního obrazu nebo částí motorů pocházejících přímo z továrny. Hlavními partnery projektu jsou Česko-německý fond budoucnosti a Státní okresní archiv v Semilech, své materiály však daly k dispozici i další instituce a jednotlivci.
Součástí projektu je i podrobná kniha Tomáše Chvátala, která vychází v muzejní edici Paměti Semilska v nákladu 500 kusů již v květnu a můžete si ji objednat za 220,- Kč na e-mailové adrese muzeum@muzeumsemily.cz  
Výstava se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka.
Dle posledních informací vlády počítáme s otevřením muzea od úterý 26.května. S ohledem na koronavirovou krizi jsme posunuli zahájení výstavy Bílá místa konce války ze 7.května na 17.července. Zároveň prodlužujeme stávající výstavy do 21. června (výstavu Kovozávody hravě i zdravě dokonce do 1.července), abychom umožnili návštěvníků jejich prohlídky.

RIEGROVA MATKA SE VRACÍ PO 150 LETECH DO SEMIL
Vzácný obraz neznámého malíře s vyobrazením matky nejslavnějšího semilského rodáka Františka Ladislava Riegra Terezie Barbory Wagenknechtové – Riegrové (1795 -1869) se podařilo získat do sbírek semilského muzea. Dílo se dražilo na internetové aukci jako „Portrét čtenářky – pravděpodobně středoevropský malíř 1. pol. 19. století“ a podařilo se jej získat za vynikající, téměř symbolickou cenu. Zatímco podobu F. L. Riegra znají mnozí, jeho matky už nikoliv, a tak se obraz mohl zájemcům jevit jako málo cenný. Olej na plátně namaloval neznámý malíř s největší pravděpodobností dle našich zjištění kolem roku 1863 po prodeji semilského Riegrova mlýna a přestěhování Riegrovy matky do pražského Mac Nevenova paláce. Zadavatelem obrazu byl zřejmě sám František Ladislav Rieger, který si nechal pořídit portréty své matky od stejného autora do pražského bytu a na zámek Maleč.
Dalším významným akvizičním úspěchem semilského muzea je získání obrazu Portrét s lebkou od akademického malíře Stanislava Feikla, rodáka z Dolní Sytové u Semil (1883 – 1933). Porovnáním s jednou z mála dochovaných fotografií autora, uložené v archivu Národního muzea v Praze, se s vysokou pravděpodobností jedná o malířův autoportrét vytvořený ve vlastním ateliéru v roce 1912.  
Třetím velmi cenným doplněním sbírek je konvolut dopisů Antala Staška a Ivana Olbrachta z pozůstalosti soukromého sběratele nalezený v jednom z pražských antikvariátů.
Všechny tři přírůstky budou do 26.dubna vystaveny v rámci výstavy Poklady muzejních depozitářů I.   
Přijďte se podívat!
Miroslav Šnaiberk

NA VERNISÁŽ DORAZILI HOSTÉ Z RUSKA I Z FRANCIE

S velkým zájmem se setkala dvojvernisáž v prostorách semilského muzea a galerie v pátek 7. února. Na výstavě s názvem Prostor – světlo – čas se sešli tři výtvarné osobnosti – malíř Jan Sehnal – emeritní ředitel grafické školy v pražské Hellichově ulici, jeho žák a pozdější kolega grafik Pavel Hora a výstavu doplnil originálními skleněnými vázami železnobrodský umělec známý například v USA Martin Hlubuček. Výstavu zahájil ředitel semilského muzea Miroslav Šnaiberk a o umělcích pohovořil emeritní ředitel jablonecké uměleckoprůmyslové školy Jiří Dostál. Zajímavostí vernisáže bylo i to, že mezi více než stovkou účastníků se našli i hosté až z dalekého ruského Sankt Petěrburgu či Paříže a Štrasburku. Velkému ohlasu se těšilo i hudební vystoupení v kubánském rytmu v podání kytaristy a zpěváka Jana Buriana, který se v Semilech představí ještě v létě v rámci hudebních koncertů na muzejní zahrádce. Druhou vernisáží ten den pak bylo otevření výstavy Kozákovské stráně dvou zajímavých amatérských fotografů Pavly Bičíkové a Miroslava Trávníčka, pro které je hora Kozákov a její okolí celoživotním tématem. O hudební program se při této výstavě postarali manželé Vránkovi z Tatobit, při jejichž skladbách si návštěvníci i zazpívali.
Obě výstavy můžete v semilském muzeu shlédnout do 29. března.
Foto: Otakar Kudrnáč

JEŽÍŠKOVO DÍTĚ V SEMILSKÉM MUZEU

Muzeum a Pojizerská galerie Semily ve spolupráci s Českým rozhlasem zprostředkovala setkání s hercem Janem Kanyzou a klientkou domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou Dagmarou Votrubcovou pocházející ze Semil. Příjemné povídání a prohlídka muzea a galerie včetně zastavení u vzácné Sytovské madony zpříjemnila odpoledne nejen autorce splněného přání, ale i dalším návštěvníkům semilského muzea, kteří měli možnost se se slavným hercem potkat a popovídat si u kávy.  

VÝSTAVA V SEMILSKÉM MUZEU ZÍSKALA ZÁŠTITU MINISTRA KULTURY

V lednu letošního roku získalo Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. záštitu ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka nad výstavou Bílá místa konce války 1944-45. Výstava mapuje málo známé okolnosti týkající se mimo jiné táborů nucených prací v Semilech a nasazení českých lidí v semilské továrně Zittwerke v Řekách. Odhaluje také podrobnosti o tajné válečné výrobě leteckých motorů Junkers. Pro muzeum je to jeden z nejvýznamnějších výstavních počinů nejen v rámci letošního výstavního plánu. Součástí výstavy, bude-li podpořena Ministerstvem kultury ČR i finančně, by měla být (podobně jako u projektu Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968) také kniha a dokumentární film. Autorem scénáře k výstavě je historik semilského muzea Tomáš Chvátal a podílejí se na něm i další instituce, například Česko-německý fond budoucnosti či Státní okresní archiv v Semilech. Slavnostní zahájení je naplánováno na 7. května, tedy na předvečer státního svátku a výročí 75 let od osvobození.   
Foto: Nuceně nasazení při práci v sesterské továrně Junkers ve Dvoře Králové, 1943-5 (SOA Zámrsk)
 

V SEMILECH BUDE VYSTAVENA NEZNÁMÁ GOTICKÁ MADONA

Semilské muzeum získalo na konci letošního roku mimořádnou zápůjčku, tzv. Sytovskou madonu.
Málo známá, ale velmi vzácná gotická plastika (pojmenovaná podle svého původního umístění v obci Dolní Sytová u Semil) pochází z přelomu 14. a 15. století a je vyrobena z jednoho kusu lipového dřeva. Její stáří potvrdila i odborná expertíza v Itálii včetně průzkumu radiokarbonovou metodou. Osud plastiky a její umístění v regionu jsou zastřeny velkým tajemstvím a jsou známy pouze z ústního podání. Její existence je písemně potvrzena až ve dvacátém století. Proto bude předmětem následného umělecko-historického bádání a muzeum chystá k tomuto tématu i odborné sympozium. Plastiku zapůjčilo Litoměřické biskupství na dobu pěti let a vzácné dílo bude v semilském muzeu umístěno v bezpečnostní vitríně a odhaleno poprvé 5. prosince na vernisáži výstavy Vánoce v muzeu. „Je to mimořádně významný artefakt, který má velkou umělecko-historickou hodnotu a jsme rádi, že se ji díky několika osobám z regionu podařilo uchránit do současnosti a nestala se předmětem krádeže. To byl osud například Tismické madony ve Středních Čechách, která je velmi blízká naší  Sytovské madoně a jejíž originál je po krádeži v kostele bůhvíkde“, říká ředitel Muzea a Pojizerské galerie v Semilech Miroslav Šnaiberk a dodává: „Sytovské madoně a její prezentaci chceme věnovat mimořádnou pozornost a věříme, že se stane centrem zájmu a cílem mnohých návštěvníků nejen z České Republiky. Komentář textu o ní by měl namluvit herec Pavel Soukup a chystá se i nový textový průvodce muzeem v angličtině, němčině a polštině, kde bude o Madoně speciální zmínka.“

MUZEUM RESTAURUJE SVÉ SBÍRKY

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. se od roku 2018 soustřeďuje intenzivněji také na restaurování uměleckých děl ze svých sbírek, z nichž některá byla a jsou v dosti žalostném stavu. V roce 2018 se podařilo restaurovat portrét semilského rodáka F. L. Riegra od železnobrodského malíře Franze Maischeidera z druhé poloviny 19. století.  V roce 2019 se podařilo restaurovat první z párových obrazů alpské krajiny od málo známého ale kvalitního romantizujícího malíře J. A. Horna z 80. let 19. století. Stalo se tak s podporou kavárenského provozu muzejní zahrádky, neboť z každé prodané kávy jde 10,-Kč na restaurování vybraného sbírkového díla. Jen za letošní léto to bylo více než 800 prodaných káv, tedy přes osm tisíc korun putovalo na restaurování, přičemž celkové náklady včetně nového rámu byly 12 000,-Kč. Zbylou část pokryje úspora provozních nákladů muzea. Obnova všech obrazů je dílem restaurátorky Mgr. Blanky Nechanické. Obraz byl prezentován v Pojizerské galerii v rámci Semilského Montmartru 14. září, kdy si jej mohly prohlédnout stovky návštěvníků. Obnovu druhého obrazu stejného autora bychom rádi realizovali opět za podpory výtěžku z prodeje kávy na jaře 2020.

Děkujeme všem, kteří zakoupením kávy přispívají na jejich znovuvzkříšení!

Miroslav Šnaiberk – ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, p.o.

 


NOVINKY ZE SEMILSKÉHO MUZEA

Nová muzejní zahrádka – v rámci Muzejní noci jsme otevřeli novou zahrádku s posezením, kde si můžete dát dobrou kávu s dezertem, víno či nealko nápoj. Pro děti je připraveno několik herních prvků a zahradní houpačka.  V přilehlém malém výstavním sále je také k dispozici čtenářské posezení s výběrem literatury zaměřené na výtvarné umění regionu a audiovize s tematickými dokumenty k jednotlivým výstavám. Do těchto prostor je vstup muzeem a při zakoupení nápoje dokonce zdarma.

Například z každé zakoupené kávy putuje 10,-Kč na restaurování konkrétního uměleckého díla z našich sbírek.

S ohledem na loňský zájem o pořádání svatebních obřadů v Pojizerské galerii bude možné po dohodě si i prostory zahrádky pronajmout i pro akce tohoto typu.

Hudební večery na muzejní zahrádce – každý druhý pátek v měsíci budeme na muzejní zahrádce pořádat hudební večery s živou hudbou (jazz, blues, pop) a specifickým nápojovým servisem (koktejl večera, degustace vín atd.), kompletní program najdete na www.muzeumsemily.cz

Nové výstavy – Přes léto budou k vidění tři nové výstavy – světoznámý fotograf Tono Stano prezentuje v Semilech pod názvem GO NORTH (Jdi na sever) nejen fascinující velkoformátové ženské akty, ale i objekty, které nachází detektorem v zemi a znovu je umělecky oživuje. Jeden takový našel i v okolí Semil v den slavnostní vernisáže.

Druhou novou výstavou je vzácná kolekce českého výtvarného umění ze sbírek Kooperativy. Do Semil se tak dostávají obrazy od Jana Zrzavého, Josefa Šímy, Kamila Lhotáka, Františka Tichého a mnoha dalších. Výstavu provází i zvýšená bezpečnostní opatření.

Třetí nová fotografická výstava je určená nejen všem milovníkům hvězd a astronomie. Jmenuje se Sedm perel astronomie a kromě fotografií s audiovizuálním doprovodem bude navíc pro dětské návštěvníky připraveno překvapení v muzejním sklepení.

V rámci předpokládané zvýšené návštěvnosti a kavárenského provozu dojde také k vytvoření nového wc a tím zvýšení komfortu pro návštěvníky. Od července se navíc v muzejních prostorách otevírá nové městské informační centrum, které bude přímo propojeno s prvním výstavním patrem muzea a i zde bude bezbariérové wc. S ohledem na nový provoz jsme přistoupili na systém EET a připravujeme i možnost platby platební kartou.

Věřím, že kvalitnější servis našeho muzea a galerie ocení návštěvníci nejen ze Semil a nejbližšího okolí a že se staneme nejen místem, kde se dá něco zajímavého vidět, ale kde se dá i příjemně pobýt a relaxovat. Těšíme se na Vás!

Miroslav Šnaiberk, ředitel MPG Semily


TONO STANO JDE NA SEVER!

Od 7. června do 14. září se můžete v Muzeu a Pojizerské galerii Semily vypravit na neotřelé snímky světoznámého uměleckého fotografa slovenského původu Tona Stana. K vidění budou velkoformátové fotografie s tématem ženského aktu.

Tono Stano figuruje na české fotografické scéně od 80. let minulého století a svůj věhlas si vybudoval především svou precizností a smyslem pro detail. Nejznámější jsou jeho černobílé ženské akty, ale v posledních letech vystavuje i své barevné fotografie, kterým se věnoval jen okrajově. Nejslavnější se stala jeho fotka Smysl, která je na obálce světového fotografického bestselleru The Body. Kromě několika málo českých měst byly jeho fotografie k vidění také ve Varšavě, Antverpách, Paříži, New York City a dalších nemálo zvučných destinacích.

Vernisáž za účasti autora se koná v pátek 7. června od 17:00 hodin.

Více na www.muzeumsemily.cz, e-mail: muzeum@muzeumsemily.cz


VYNÁLEZY, NA KTERÉ SE PSALA POLKA

V muzeu v Semilech byla otevřena nová pozoruhodná výstava s názvem Vynálezci a šikulové ze Semil a okolí. Mapuje práci výjimečných mužů 19. a 20. století  – vynálezců, kteří zhotovili nejrůznější důmyslné přístroje, jakými byly například hrací automat Forbes od Josefa Vaňka nebo Petřinova spirála předního českého matematika a fyzika poloviny 19. století a rodáka ze Semil F. A. Petřiny, kterou dodnes používají při výuce na pražské Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Zajímavými exponáty jsou také originální hudební nástroje od dalšího semilského rodáka Josefa Šedivy, který si založil továrnu na své výrobky až v daleké ruské Oděse. Vidět zde můžete také předchůdce kopírovacího stroje zvaný hektograf, který si nechali patentovat semilští šikulové Kwaysser a Husák. Okouzlen tímto jednoduchým přístrojem složil Eduard Strauss (bratr slavnějšího Johanna) krátkou polku zvanou Hektograf, kterou Vám na výstavě zahrají. Některé vynálezy, jako například jednoduché domovní zabezpečení Nekradex, jsou dílem vynálezce Miroslava Matěchy působícího ještě v nedávné době.  Desítky dalších výjimečných vynálezů se zajímavými příběhy můžete v semilském muzeu shlédnout kromě pondělí každý den až do konce května letošního roku.

Kontakt na autora výstavy: PhDr. Tomáš Chvátal, PhD., historik@muzeumsemily.cz , tel: 605 276 871


RETROGAMING V SEMILECH  

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. připravilo ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli výstavu historických počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky od jejich počátků až do poloviny 90. let 20. století. Největší pozornost je věnována počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let československé i zahraniční výroby. K vidění budou dnes již legendární počítače Atari, Commodore či český počítač IQ 151, který byl znám nejen svou velmi omezenou kapacitou, ale i tím, že na jeho sálajících ventilátorech se dala docela dobře ohřát i svačina.

Součástí výstavy je "pařanské doupě" – herna s historickými počítači, herním automatem i s moderními PC s emulátory. Pamětníci si mohou připomenout velké herní hity od Pac-Mana nebo Space Invaders přes Prince of Persia po Cannon Fodder nebo Street Fighter II. Řada her si zachovala svoji hratelnost dodnes, a tak si i ti nejmladší návštěvníci, zvyklí na dokonalou grafiku a zvuk, s chutí zahrají Dynablaster, Lemmings nebo Vroom.

Přijďte si s dětmi zavzpomínat na počátky počítačové mánie! Výstava je přístupna kromě pondělí každý den až do 20. ledna příštího roku.

Miroslav Šnaiberk

ředitel

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizaceMASARYK SE V KOPII VRÁTÍ NA RIEGROVU STEZKU

Na pořadatelství akce „Semilské turistické slavnosti“ u příležitosti 110. výročí turistické Riegrovy stezky v září příštího roku se na společném jednání dohodlo Město Semily, Muzeum a Pojizerské galerie Semily, p.o. a Klub českých turistů. Významnému výročí bude v roce 2019 věnována značná pozornost a kromě výstavy v semilském muzeu bude v sobotu 21. září 2019 na Riegrově stezce velká sláva. Doprovodný kulturní program za účasti čestných hostů a turistů na nástupu na stezku v Semilech obohatí instalace kopie bronzové pamětní desky, která zde za první republiky upozorňovala na návštěvu samotného prezidenta republiky T. G. Masaryka 17. září 1922.  Originál desky byl před nacisty a komunisty schováván dlouhá desetiletí v rodinném domě v hromadě uhlí a po roce 1989 byl věnován starostlivým ochranitelem do sbírek semilského muzea. Z bezpečnostních důvodů bude na Riegrově stezce instalována pryskyřicová kopie a její umístění bude všem návštěvníkům dokazovat význam, kterému se tato turistická stezka těšila nejen za první republiky, ale i těší se dodnes.

Miroslav Šnaiberk

Ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, p. o.


HEREC MAREK VAŠUT BYL NA OBHLÍDCE V SEMILECH

Prostory Pojizerské galerie v Semilech si v pondělí 30. července přijel prohlédnout i všestranný umělec, herec, ale i fotograf Marek Vašut. A právě svou méně známou fotografickou tvorbu bude od šestého prosince letošního roku vystavovat v prostorách zdejší galerie. Podařilo se nám v Praze dojednat společnou výstavu, a tak se nejen Semiláci mohou těšit na retrospektivní přehlídku fotografií tohoto slavného herce. Marek Vašut představí nejen snímky z cest, ale i techniku, kterou pro sebe objevil v 90. letech a kterou v té době nazval originálně fotobrazy. Jedna se o razantní počítačové zásahy do původních snímků, které pak dostávají výrazně abstraktní podobu. Známé osobnosti, které nás navštíví a mají zde potom výstavu, fotíme symbolicky u vchodu do galerie. Ani Marek Vašut nebyl výjimkou. Vycházkový oděv do přírody včetně pohorek prý zvolil proto, že se byl projít po Mísečkách. „Jestli mi do termínu vernisáže nepřijde nějaké zahraniční natáčení, tak určitě a rád přijedu výstavu zahájit,“ vzkázal nakonec Marek Vašut, který byl v Semilech vůbec poprvé.

Miroslav Šnaiberk

Ředitel Muzea a Pojizerské galerieVLADIMÍR KOMÁREK NAPLNIL POJIZERSKOU GALERII

Semily (red)

S velkým zájmem se setkala vernisáž výstavy Vladimír Komárek Ohlédnutí 90 v pátek 22. června v semilské Pojizerské galerii. Přes sto vzácných hostů, mezi nimi herečka  Jiřina Bohdalová, herec a malíř Jan Kanyza, malíř Michail Šcigol či vdova po malíři Růženka Komárková přišli nejen shlédnout ojedinělou kolekci Komárkových děl z velké části ze soukromých sbírek, ale i zavzpomínat na výjimečnou osobnost české výtvarné scény. Přátelskou a příjemnou atmosféru doplnila svým zpěvem zpěvačka Barbora Mochowa a celým večerem provázel kurátor výstavy a ředitel Muzea a Pojizerské galerie Miroslav Šnaiberk. V prostorách semilského muzea a galerie můžete až do 26.srpna vidět nejen Komárkovy malby a grafické práce, ale i množství filmových a tiskových dokumentů včetně vzácných osobních věcí z Komárkova ateliéru v Nedvězí jako je například jeho pověstná kniha návštěv či malířský stojan, na kterém vytvořil většinu děl. Výstava je naším kulturním tipem na prázdniny.   


O ZKAMENĚLÉ RYBĚ, KTERÁ PŘIPLULA Z NĚMECKA

(příběh fosilie, která by se měla stát základem nové muzejní sbírky)


Semilští občané mají nejspíše muzeum a galerii spojenou především s pořádáním výstav o společenskovědních a uměleckých tématech, a tak je možná při čtení květnového programu překvapí přírodovědná výstava Kouzlo zkamenělin a minerálů. Na myšlenku prezentovat v semilském muzeu v okolí nalezené zkameněliny a minerálů od achátů až po jaspisy mě přivedla náhodou objevená nabídka na prodej zkamenělé ryby na německé internetové aukci. Jednalo se o rybu rodu paramblypterus, která se vyskytovala před zhruba 250 milióny let v okolí nynější Jizery u Košťálova v prvohorním jezeru o rozloze 400 km2. Tato malá zkamenělina se formou daru stane prvním přírůstkem do nově budované paleontologicko-mineralogické podsbírky Muzea a Pojizerské galerie Semily, která na rozdíl od sbírek lomnického, turnovského či novopackého muzea čítá k dnešnímu dni smutný počet přírůstků – nula! Čím je to dáno? V období první republiky, kdy vznikaly základy semilského muzea nazvané Mizerovo muzeum, rozhodla rada města Semily, že jako základ budoucích sbírek odkoupí od lomnického učitele a sběratele zkamenělin a minerálů Jan Bendy část jeho vzácné sbírky. Zbývající část Bendovy unikátní kolekce putovala do Národního muzea, další část sbírky je dodnes chloubou muzea v Lomnici nad Popelkou. Osudy semilského Mizerova muzea a jeho sbírek jsou však velmi smutné – jeho neustálé stěhování z jedné místnosti na radnici do později komunisty zbourané historicky velmi vzácné kousalovské chalupy na Komenského náměstí a následné další stěhování na půdu radnice, kam mělo přístup mnoho nepovolaných osob – dokonal své.  Nejen zkameněliny a minerály ze sbírek byly postupně rozkradeny, část sbírek vzala za své plísní a do později vytvořeného Muzea dělnického hnutí v Semilech se dostalo jen torzo z původních sbírkových předmětů čítajících několika tisíc kusů. Ani jeden semilský achát, jaspis, ani jedna zkamenělina. Možná i s ohledem na tristní stav těchto sbírek rozhodl se tehdejší komunistický aparát podporován učitelem Rudolfem Hlavou jít cestou politického muzea, rodný dům národního umělce a komunistického spisovatele Ivana Olbrachta původně taktéž určený k demolici se k tomu nabízel. Muzeum se pak ve své sbírkotvorné činnosti ubíralo spíše tendenčním politickým směrem a na historickou „paměť přírody“ Semilska se jaksi zapomínalo. O pozici přírodovědce ve stavu muzejních zaměstnanců se semilskému muzeu v průběhu více než půl století mohlo jen tiše zdát…Jakoby tu příroda po milióny let historii ani nepsala.

A tak až v roce 2018 připlula zkamenělá rybka rodu paramblypterus po 250 miliónech let do sbírek semilského muzea a stala se prvním, ne však posledním exemplářem v přírodovědné části budoucí stálé expozice, která má pracovní název Jizera a její semilský příběh. V letošním roce jsme oslovili přední regionální sběratele minerálů a zkamenělin, muzejní instituce vlastnící exempláře ze Semilska a výsledkem je dle mého soudu velmi zdařilá výstava Kouzlo zkamenělin a minerálů, kterou jsme se rozhodli spolu s tvořivými dílnami pro školy a rodiče s dětmi prodloužit až do konce letošních prázdnin. V současnosti jednáme s Ministerstvem kultury ČR o možnosti finanční podpory akvizičního nákupu reprezentativní kolekce minerálů a zkamenělin ze Semilska, která by mohla být základem přírodovědné části naší stálé expozice. Nesnažíme se počtem exemplářů vyrovnávat muzeím, jenž podobné sbírky budují desítky ba téměř sto let, chceme však narovnat jednu smutnou kapitolu dějin nejen semilského muzea.

Miroslav Šnaiberk  - ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, p. o.


MUZEUM NABÍZÍ DVĚ VÝSTAVNÍ NOVINKY ZE SVÝCH SBÍREK

V pondělí 12. února 2018 odpoledne jsme netradičně otevřeli v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech hned dvě výstavy najednou, a to formou komentovaných prohlídek za účasti kurátorů Tomáše Chvátala a Aleny Hovorkové. První z nich pod názvem Semilské motivy představuje sbírku semilského muzea zaměřenou na obrazy, grafiku a kresby. Návštěvníci zde naleznou výjevy z tohoto pojizerského města od nejstarších pohledů na Semily až po díla předních výtvarných umělců jakými byli Vladimír Komárek, Josef Jíra či Jaroslav Klápště. Druhá nově otevřená výstava, nazvaná Tajemství řemesla našich předků, se nachází v půdních prostorách s dochovanými dřevěnými krovy. Na této výstavě prezentuje semilské muzeum svůj sbírkový fond týkající se nejstarších řemesel na Semilsku od tkalcovství až po broušení kamenů. K vidění je například tradiční pojizerský kroj, tkalcovský stav, kamenářský stůl či soubor malovaného lidového nábytku od 20. let 19. století. Na obě výstavy spolu s dalšími aktuálními výstavami (Jaroslav Kučera – Černobíle a Pavel Tigrid – Slovy proti totalitám) jste srdečně zváni!


ZEMŘEL POJIZERSKÝ MALÍŘ VÁCLAV ŽATEČKA

V pátek 9. února v 13:00 hodin se v turnovské smuteční síni rozloučí pozůstalí a přátelé s jedním z významných pojizerských výtvarníků Václavem Žatečkou, který zesnul v úterý 30. ledna ve věku 76 let.

Václav Žatečka se narodil 7. července 1941 v Pavlicích u Znojma. Po maturitě na znojemském gymnáziu absolvoval Akademii výtvarných umění u Františka Jiroudka v roce 1965. Po ukončení Akademie zůstal v Praze a věnoval se malbě profesionálně. V roce 1969 přijal místo na Lidové škole umění v Turnově. V letech 1973-2008 působil jako výtvarný pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově, kde v letech 1989-2001 vykonával funkci ředitele.  Podílel se zde mimo jiné i na výrobě kopie korunovačních klenotů. V roce 2014 byl jmenován čestným občanem města Turnova. Václav Žatečka se ve svém malířské tvorbě věnoval figuře, později v tzv. hyperrealistickém ztvárnění. Byl originálním výtvarníkem a jeho obrazy jsou nezaměnitelné. Věřím, že si jej v dohledné době připomeneme nejen v rámci každoroční semilské přehlídky Malíři Pojizeří, ale třeba i samostatnou výstavou v Pojizerské galerii. Čest jeho památce!

Miroslav Šnaiberk – ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, p.o.


VÝSTAVU PŘEDNÍHO ČESKÉHO FOTOGRAFA ZAHÁJIL MINISTR KULTURY

Výstavu předního českého fotografa Jaroslava Kučery pod názvem Černobíle zahájil v pátek 2. února 2018 v Pojizerské galerii spolu s ředitelem MPG Semily Miroslavem Šnaiberkem a autorem vzácný host – ministr kultury České republiky Ilja Šmíd. S fotografem Jaroslavem Kučerou jej pojí dlouholeté přátelství a společná vášeň – tenis.  Na poznámku Miroslava Šnaiberka, že pan ministr úspěšně navazuje na porevoluční návštěvy svých ministerských předchůdců Pavla Tigrida a Pavla Dostála, současný ministr kultury vtipně poznamenal, že je ale zřejmě prvním ministrem v demisi, který se podobné akce účastní. Výstavu během vernisáže v renovovaných prostorách navštívila i starostka města Semily Lena Mlejnková a liberecká radní pro kulturu Květa Vinklátová. Vernisáž byla obohacena příjemným hudebním programem v podání neformálního hudebního uskupení pod názvem Různá dobrá společnost pod vedením Jaroslava Kotka. Část vystavených černobílých fotografií Jaroslava Kučery putuje v letošním roce na výstavu do Francie a mezi vystavenými díly nechybí ani ty oceněné v prestižních fotografických soutěžích jako je například Czech Press Photo. Výstava Černobíle je naším tipem pro všechny milovníky fotografie a je k vidění do 18. března letošního roku. 

Více na www.muzeumsemily.czSEMILSKÉ MUZEUM PŘIPRAVILO NA LEDEN DÁREK PRO NÁVŠTĚVNÍKY: VÝSTAVY MOHOU NAVŠTÍVIT ZDARMA

Na první měsíc roku 2018 připravilo Muzeum a Pojizerská galerie Semily pro své návštěvníky neobvyklý dárek. Ti z nich, kteří navštíví muzeum ve dnech 9. - 31. ledna t. r. budou mít vstup na aktuální výstavy zdarma. Navštívit tak budou moci výstavu o životě a díle Pavla Tigrida Slovy proti totalitám a v malém výstavním sále pak výstavu plastik Vladimíra Kubíka s vánoční tematikou.

 "Vstupenky zdarma jsou nejen omluvou za dočasné omezení výstavní plochy muzea z důvodu rekonstrukce Pojizerské galerie a práce na nové výstavě v půdních prostorách, ale i snahou bořit omezení, která lidé zvažují při rozhodování, zdali vstoupit do muzea či nikoliv. Uvědomil jsem si to například při provádění v muzeu poslední otevřený den loňského roku 30. prosince, kdy jsme dali možnost návštěvníků projít si výstavy zdarma. Přišlo jich o dost více, než jindy a to (jak jsme si ověřovali u vchodu) i proto, že nemuseli hradit vstupné. Byť není 40,- Kč moc, stále je to pro nemálo možných návštěvníků důležitým kritériem pro vstup do objektu, a to nejen během deinstalace některých výstav a omezení nabídky. V souvislosti s tím se poslední dobou  zamýšlím, co je pro kulturní instituci tohoto typu zásadní, zdali si přivydělat do rozpočtu asi ne zcela zásadní provozní částkou anebo nabízet službu bez omezení. Semily nejsou Český Krumlov, zde je třeba si každého návštěvníka vážit dvojnásob. Mnohá a nejen malá muzea se zabývají podobnými úvahami o zrušení vstupného zcela. Myslím, že trend veřejné služby pro všechny je zde silnější než potřeba zisku. Chceme-li, aby se co nejvíce lidí (a především dětí a studentů) seznámilo s dějinami města a jeho významnými osobnostmi, jako byl například Pavel Tigrid nebo F.L. Rieger, pak bychom je zřejmě neměli odrazovat vstupným, " vysvětluje Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily.

 

 "V období mezi 9. a 31. lednem bude v prostorách Pojizerské galerie probíhat rekonstrukce pískovcové podlahy. V nově rekonstruovaných prostorách Pojizerské galerie pak zahájíme 2. února 2018 výstavu předního českého fotografa Jaroslava Kučery pod názvem ČernoBíle a 12. února navážeme ve výstavním sále výstavou Semilské motivy ze sbírek našeho muzea“ přislíbil Miroslav Šnaiberk.


SEMILSKÉ MUZEUM VYDÁVÁ KNIHU UNIKÁTNÍCH VÁLEČNÝCH PAMĚTÍ


V rámci ediční řady Paměť Semilska, kterou začalo Muzeum a Pojizerská galerie Semily vydávat v roce 2014, je připraven na předvánoční trh nový, již čtvrtý titul v řadě. Bude jím kniha s názvem „Splněná přísaha“ popisující barvité vzpomínky Jaroslava Udatného, rodáka z Hájů nad Jizerou, na léta druhé světové války. Jaroslav Udatný byl jedním z českých vlastenců, kteří po okupaci nesložili ruce v klín, ale po dramatickém přechodu střežených státních hranic se dostal až na Blízký východ, aby se tam přihlásil do československé zahraniční armády. Nejdříve byl zařazen v bojovém 11. pěším praporu, jemuž velel podplukovník Karel Klapálek. Po přesunu jednotky do Anglie působil v lehké brigádní ambulanci u Československé samostatné obrněné brigády pod velením generála Aloise Lišky, s níž prožil vylodění v Normandii a obléhání pevnosti Dunkerque.

Rukopis objevil, editorsky připravil a poznámkovým aparátem opatřil semilský archivář PhDr. Ivo Navrátil, který má lví podíl i na předchozích dvou ze tři titulů ediční řady Paměť Semilska. V rámci ní již Muzeum a Pojizerská galerie Semily vydalo tyto tituly:

2014: Jan Bayer: Domov a osud v Čechách – kronika továrnického rodu Bayerů

2015: Jizerka aneb cesta za poselstvím hudby (1965-2015) – s doprovodným zvukovým CD

2016: Roman Hedvičák a Tomáš Kesner: Památníky minulých časů

Letošní kniha vyjde v nákladu 500 ks, její cena je 190,-Kč a budete si ji moci od prosince 2017 rezervovat prostřednictvím adresy muzeum@muzeumsemily.cz. Prostřednictvím našich zaměstnanců si také můžete objednat některý z titulů ediční řady poštou až domů. Za zvýhodněnou cenu 150,-Kč si ji také můžete zakoupit během křtu knihy v rámci Večera donátorů II. 30. listopadu v 18:00 hodin v Pojizerské galerii. Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.

Miroslav Šnaiberk – ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, příspěvkové organizace


VEČER DONÁTORŮ V MUZEU A POJIZERSKÉ GALERII

Již druhým rokem pořádá semilské muzeum Večer donátorů, který je určen přátelům, podporovatelům Muzea a Pojizerské galerie Semily a především všem dárcům, kterých je v letošním roce více než třicet.

"Naši donátoři, nebo dárci, chcete-li, jsou lidé, kteří bez nároků na finanční odměnu přinášejí v průběhu roku různé zajímavé předměty, většinou z domů ze Semil a okolí. Ty  významně doplňují sbírkový fond muzea a bývají i při nejrůznějších příležitostech vystavovány. Takových předmětů je letos přes 1300, tvoří soubor více jak pěti set přírůstkových čísel a hlavně díky nim se muzejní sbírkový fond úspěšně rozrůstá." vysvětluje Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily.

Kromě večera donátorů obohaceného jazzovým koncertem pokřtí v semilském muzeu  i svou již čtvrtou knihu z ediční řady Paměť Semilska, kterou Muzeum a Pojizerská galerie Semily vydává za editorské podpory dr. Ivo Návrátila ze semilského archivu.

"Jedná se o vzácné a nedávno objevené paměti Jaroslava Udatného pocházejícího z nedalekých Hájů nad Jizerou,  vojáka z druhé světové války. Kniha vychází v nákladu 500 ks a věříme, že bude brzy rozebrána." upřesňuje Miroslav Šnaiberk.

Na Večer donátorů II., který se koná v pátek 30. listopadu 2017 od 18:00 hodin v Pojizerské galerii, jsou všichni srdečně zváni. 

připravila Renata Coufalová - e-mail: coufalova@mu.semily.cz

Více informací: Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily

reditel@muzeumsemily.cz


 

FOTOSOUTĚŽ MĚLA NAKONEC PĚT OCENĚNÝCH

Více jak čtyři desítky soutěžních fotografií jsou k vidění ve výstavním sále semilského muzea v rámci výstavy Krajinou Semilska. Výstava prezentuje práce čtrnácti amatérských fotografů a najdete zde jak černobílé tak barevné fotografie. Jednotlivé snímky posuzovala šestičlenná odborná porota a výsledkem jsou dvě dělená první a třetí místa.

Zde jsou výsledky:

1. místo Josef Coufal a Jiří Salač

2. místo Pavla Bičíková

3. místo David Chlum a Ondřej Stránský

Cenu starostky města Leny Mlejnkové za nejlepší fotografii získal černobílý snímek Riegrovy stezky od Josefa Coufala.

 

Všem oceněným gratulujeme a nejen pro ně je tu informace, že s ohledem na úspěšný první ročník chystáme pro rok 2018 další ročník této fotosoutěže. Bude zaměřena na architekturu města Semily a všichni neprofesionální fotografové se do ní se svými soutěžními snímky mohou hlásit už nyní. Uzávěrka fotosoutěže 30. května 2018.

Bližší informace k soutěži najdete na www.muzeumsemily.cz

Výstava Krajinou Semilska jistě stojí za zhlédnutí a všechny školy ze Semil a okolí na ni mají vstup zdarma.

Miroslav Šnaiberk

ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, příspěvkové organizace


DO SEMIL ZAVÍTAL O PRÁZDNINÁCH SLAVNÝ FOTOGRAF TONO STANO

Bylo mou velkou ctí přivítat 14.července 2017 v Semilech ikonu československé fotografie, velkého umělce a fotografa dnes již světového jména Tono Stana. Původem slovenský fotograf od roku 1980 žijící v Praze měl za sebou cestu a čerstvé zážitky z filmového festivalu v Karlových Varech, kde v hotelu Pupp fotografoval hollywoodské hvězdy Casey Afflecka a Umu Thurman. Tono Stano přijal naše pozvání s nabídkou na prohlídku prostor Muzea a Pojizerské galerie Semily, kde bychom mu rádi v příštím roce realizovali výstavu. Kromě muzea si slavný fotograf s velkým zájmem prohlédl i areál bývalé továrny v Řekách, kde by mohly vzniknout nové originální fotografie inspirované tímto jedinečným industriálním prostorem. Za ochotné umožnění prohlídky těchto prostor je třeba poděkovat panu Milanu Kuršelovi.

Moje první návštěva Semil byla naplněna úžasnou fascinací“, napsal na závěr své návštěvu do muzejní pamětní knihy Tono Stano. Loučili jsme se s tím, že ještě toto léto se sem vrátí načerpat inspiraci a že začneme pracovat na výstavě. Vzniknout by zde měla autorova nové kolekce fotografií pořízených přímo v Semilech, jejichž prezentace by měla být vrcholem výstavní sezóny příštího roku. Myslím, že se milovníci umění mají nejen v Semilech příští rok opravdu na co těšit.  Plánovaná výstava jistě překročí svým významem hranice regionu a přilákají všechny znalce špičkové umělecké fotografie. A vzniknou-li některé z fotografií Tono Stana v Semilech, je možné, že se po čase dostanou do světových galerií v New Yorku či Shangaji, kde má Tono Stano vystavovat. A to by byla pro Semily jistě velká prestiž a čest.

Miroslav Šnaiberk

ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, příspěvkové organizace