SYTOVSKÁ MADONA

Panna Maria s Ježíškem z Dolní Sytové u Semil, autor neznámý, polychromovaná dřevořezba, lipové dřevo, výška 770 mm, maximální šířka 270 mm, datace – poslední čtvrtina 14. století (dle Národního památkového ústavu).

Dílo je vyřezáno anonymním mistrem, který byl výrazně ovlivněn uměleckým obdobím tzv. krásného slohu (1380-1420). Z dochovaných gotických Madon z tohoto období se té sytovské nejblíže podobá středočeská Madona tismická (vzniklá před rokem 1419 a dochovaná bohužel pouze v kopii, originál zcizen v roce 1990) a Madona plzeňská (1380-1384). Socha nemá v regionu obdoby a patří k umělecky nejhodnotnějším dílům severních Čech. Semilské muzeum má tuto vzácnou dřevořezbu zapůjčenou od litoměřického biskupství.