PŮDNÍ PROSTOR

Nápad zrekonstruovat a pro muzejní účely využít půdní prostor dostal tehdejší ředitel muzea Josef Homoláč. Do stylového půdního prostoru byla umístěna etnografická expozice, která dokumentovala interiér chudého podkrkonošského chalupníka nebo domkaře. Proměny se dočkal půdní prostor až v roce 1996, kdy byla otevřena obměněná expozice nazvaná „(Ne)zapomenutá minulost“, jež návštěvníkům představovala lidová řemesla a způsob bydlení našich předků. Stálá expozice byla v únoru 2016 nahrazena výstavou My jdem´světem s flašinetem.

V současné době můžete na půdě vidět expozici Tajemství řemesel našich předků. Nejrozšířenějším řemeslem bylo na Semilsku tkalcovství. U nás na půdě tak zjistíte, jaké nástroje jsou potřeba k zpracování lnu, aby se z něj dalo utkat plátno. Seznámíte se také s předměty denní potřeby našich předků na přelomu 19. a 20. století. Atmosféru doplňuje malovaný nábytek nebo také Maiznerův betlém.