Katalog - Václav Žatečka, František Pavlů

V katalogu můžete vidět díla Václava Žatečky a Františka Pavlů, která byla instalována v Muzeu a Pojizerské galerii Semily u příležitosti výstavy nazvané Václav Žatečka (obrazy) a František Pavlů (plastiky) pořádané 20. 9. - 27. 11. 2019.

Cena: 80,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

Katalog - Malíři Pojizeří 2019

Katalog Malíři Pojizeří byl vydán ke stejnojmenné výstavě pořádané muzeem 3. 5. - 16. 6. 2019. Je zde zastoupeno 23 umělců, kteří jsou spjati buď svou tvorbou nebo působením v regionu Horního Pojizeří.

Letošní ročník byl symbolicky věnovaný Michaele Maupicové (1982 - 2018), která výtvarnou scénu předčasně opustila a zároveň nedožitým 90. narozeninám Josefa Jíry (1929 - 2005).

Cena: 80,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

Katalog - Umění Pojizeří 55´

Katalog vydaný u příležitosti výstavního projektu Umění Pojizeří 55´k 55. výročí založení semilského muzea.

"Výstavní projekt Umění Pojizeří představuje v prostorách Muzea a Pojizerské galerie v Semilech 55 nejvýznamnějších umělců z oblasti sklo, šperk, malba a plastika, tradičně spjatých s regionem Pojizeří. Poskytuje tak multilaterální obraz vývoje a uměleckých proměn v průběhu 55 let na tvorbě autorů, kteří z měst a obcí v povodí Jizery pochází /pocházeli, nebo zde tvoří / tvořili. Má ambici nabídnout divákovi mnohostranný pohled na tvorbu regionu, upozornit na její specifika i význam pro celorepublikový výtvarný nebo uměleckořemeslný vývoj.

Svou koncepcí navazuje a rozlišuje tradiční výtvarnou přehlídku Malíři Pojizeří, která se snaží každoročně reflektovat tvorbu malířů žijících v horním povodí řeky Jizery. Sdružuje umělce všech věkových kategorií i výtvarných názorů. Je již svou tradicí pevně ukotvená v kulturním dění města Semily i regionu. Výstavní projekt Umění Pojizeří jde svým pojetím dál a hloub. Chce zaznamenat podobu a výlučnost regionu na základě děl vybraných malířů, sochařů, sklářů a šperkařů všech generací, žijících i zemřelých.

Třemi základními ohnisky výtvarné tvorby byla a jsou tři města ležící na řece Jizeře. Semily - centrum regionu, se kterým je spjata řada významných osobností českého výtvarného umění jako je František Jiroudek, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek a další. Železný Brod - významné a kreativní centrum sklářské tvorby, díky Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské a dlouholeté tradici sklářského průmyslu. Turnov, ležící na samé hranici Horního Pojizeří, pak doplňuje a obohacuje region o tradici kamenozpracující a šperkařskou."

Mgr. Lenka Patková, kurátorka výstavy Umění Pojizeří 55

Cena: 90,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

Katalog Břetislava Plívová - Pospíšilová

UMANUTÁ

Břetislava Plívová - Pospíšilová (1930 - 2008) spojila svůj život s regionem Pojizeří. Její tvorba odráží mnohé z místního charakteru krajiny i nátury místních lidí. Žila a tvořila v Chuchelně, vesničce u Semil, v době, kdy na sousedním kopci v obci Čikvásky bojoval se svými plátny Jaroslav Klápště, nedaleko na Malé Skále Josef Jíra a v Nedvězí Vladimír Komárek. Autenticitou své tvorby se může směle řadit po jejich bok.

Její tvorbu definuje urputnost, vnitřní boj a dynamika. Svérázným způsobem se v jejím díle mísí hledání formy, která redukuje tvar na soubor elementárních objemů, a námětu, intenzívní emoce a bezbřehé lásky k rodnému kraji i člověku. Dílo je fascinující svým osobním nasazením a snahou pochopit do hloubky vnitřní běh věcí, vztahů a stavů člověka, od reálné podstaty projevující se běžným a snadno vnímatelným způsobem až do podoby téměř abstraktní.

Kurátorka výstavy Mgr. Lenka Patková

Cena: 130,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

 

Lenka Holubičková

HROBŮM V DÁLI - otisk 1. světové války na Semilsku

"Nikdy nezvíme jména všech hrdinů, kteří položili životy své za vlast a panovníka..." (zápis v obecní kronice)

Před časem autorka vydala knihu Hrobům v dáli - otisk 1. světové války na Jilemnicku, jíž chtěla vzdát poctu víc než 2000 mužů, kteří padli na bojištích, zemřeli na následky zranění a válečného strádání, či byli zapsáni do seznamů nezvěstných vojáků. Kniha se setkala s velmi příznivým ohlasem nejen u čtenářů, jejichž předci byli v textu zmíněni. Pohlednice z dalekých krajin a lístky polní pošty autorce začali přinášet i lidé z obcí Semilska, Lomnicka a Železnobrodska povětšinou s prosbou, zda neví něco bližšího o osudu právě toho jejich vojáčka. A tak se ze střípků informací, zápisů v kronikách, matričních knihách a dochovaných listinách začaly skládat příběhy dalších mužů. Nemělo by se zapomenout na ty, kteří zemřeli, ale ani na ty, kteří se z války vrátili. Všichni nasazovali své životy za stát, který ne jejich vinou s koncem války zanikl. Jména mrtvých byla zvěčněna alespoň na pomnících padlých, z přeživších, kteří se nevrátili v uniformách legionářů, se stali občané druhé kategorie, mladá Československá republika jim nedovolila ani založit si veteránské spolky a vzpomínat na mrtvé kamarády.

Cena: 430,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

Lenka Holubičková

HROBŮM V DÁLI - otisk 1. světové války na Lomnicku

Třetí díl této poutavé historické řady se zabývá 1. světovou válkou v oblasti Lomnice nad Popelkou.

Cena: 430,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

Lenka Holubičková

HROBŮM V DÁLI - otisk 1. světové války na Železnobrodsku

Nejnovější čtvrtý díl historické řady "Hrobům v dáli" tentokrát mapuje otisk 1. světové války na Železnobrodsku.

Cena: 430,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)