NABÍDKA PRO ŠKOLY

Pro školy nabízíme komentované prohlídky aktuálních výstav. Pro aktuální nabídku a rezervaci termínu volejte na telefonní číslo 775 859 001.

U trvalé expozice Tajemství řemesel našich předků se děti dozvědí o způsobu života lidí na přelomu 19. a 20. století v regionu Pojizeří, jaké používali předměty denní potřeby, jak se zpracovával len a tkalo plátno, co ke své práci potřebovali truhláři, atp.