POJIZERSKÁ GALERIE

S myšlenkou přístavby Pojizerské galerie přišel velký malíř Pojizeří - Vladimír Komárek. Chtěl především reprezentativní prostory pro výstavu Malířů Pojizeří, která byla umísťována v předních místnostech muzea. Celková stavba byla zakončena na podzim roku 1991 a fungování Pojizerské galerie zahájeno výstavou obrazů pana Miloslava Janků, semilského malíře a výtvarníka. Díky firmě pana Roudnického bylo do galerie pořízeno křídlo Petrof z roku 1922. K jeho nákupu přispěla také nadace Preciosa z Jablonce nad Nisou. Stavba Pojizerské galerie byla zahájena 1. ledna 1980. Od tohoto data se začaly bourat původní stavby. Výkopové práce se zahájily r. 1983. Generálním projektantem byl Okresní stavební podnik a odpovědný projektant Karel Housa. Stálým stavebním dozorem byl zvolen Bohouš Plesl. Stavbu financoval Městský národní výbor a Odbor kultury Okresního národního výboru. Pojizerská galerie vznikla i zásluhou firmy ing. Tomáše Nedomlela 1. Pojizerská stavební Semily a Ivany Tigridové.