Dnes již neodmyslitelnou součástí aktivit Muzea a Pojizerské galerie jsou vánoční a velikonoční jarmarky s nabídkou zvykoslovných předmětů, regionálních produktů tradičních lidových výrobků a jimi inspirovaných dárkových předmětů. Atmosféru tradičně dokresluje doprovodný hudební program.

Vánoční jarmark 2020 zrušen. 


 

 

 

*

V sobotu 8. dubna 2017 proběhl v MPG Semily, příspěvkové organizaci, velikonoční jarmark.