JARMARK V MUZEU

Tradiční Jarmark v muzeu se bude konat 27. listopadu 2021 v závislosti na aktuálních protiepidemilogických opatřeních.

Pokud máte zájem o prodej na jarmarku, přihlášku najdete zde. Více informací vám podá pracovnice pověřené organizací jarmarku Libuše Šviková, e-mail: svikova@muzeumsemily.cz, tel.: 777 929 356.