AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

26. listopadu - 15. ledna

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ OZDOBA

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří stromeček dekorovaný různými druhy ozdob. Na severu Čech se vyráběly a stále vyrábějí skleněné foukané ozdoby mnoha tvarů a barev. Na výstavě se dozvíte o výrobě klasických "kouliček" a perličkových ozdob. Firma Rautis z Poniklé, jejíž výrobky jsou na výstavě hojně zastoupeny, je jedinou firmou na světě, které se podařilo zachovat staré technologie výroby skleněných perel a udržet výrobu stále aktuální a živou. Z tohoto důvodu byl jejich způsob výroby zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO!

Na výstavě si můžete vytvořit vlastní vánoční ozdobu z komponentů firmy Rautis nebo si zakoupit už hotový výrobek.


27. října - 22. ledna 2022

SEVEROČESKÁ SBÍRKA

Roman Karpaš Severočeskou sbírku shromažďuje už osm let s cílem propagovat výtvarníky Libereckého kraje včetně těch, kteří se tímto místem nechali inspirovat. Po loňské přehlídce grafiky v semilském archivu jsou to tentokrát obrazy a plastiky. Jedná se především o nové akvizice, které zatím vystaveny nebyly. Jmenujme například železnobrodského Davida Mazance, libereckého Rostislava Zárybnického nebo Ondřeje Kopala. Kromě nich se představují umělci zvučných jmen jako Josef Jíra, Vladimír Komárek, František Jiroudek, Ladislav Karoušek, z žijících pak Eva Vlasáková, Michal Machat, Vladimír Véla, Miloš Šejn a další. Z autorů plastik můžeme jmenovat Vratislava Karla Nováka, autora známého metronomu na místě bývalého Stalinova pomníku v Praze, Jiřího Seiferta nebo Františka Pavlů. Severočeská sbírka čítá téměř 200 položek, takže bude představen jen výběr toho nejlepšího.


30. září - 2. dubna 2023

INTERNACE V SEMILECH 1950 - 1953

Odkrývání osudů řeholníků v internačním oddělení.

Události spojené s tajným oddělením semilské nemocnice jsou asi nejzamlženějším a nejzáhadnějším tématem historie města, které si žádá, aby bylo objasněno. Co je pravdy na zvěstech o tom, že zde byli v rámci komunistické Akce K řeholníci a kněží masivně mučeni? Zasloužil si primář Pluhař, aby na něho členové ilegální protikomunistické organizace ILPKORG1 připravovali atentát? Nebo vše bylo jinak, než se na první pohled zdá? Vydejme se společně na pátrání, které nás provede tehdejšími semilskými i republikovými událostmi a dovede nás až ke skutečným konkrétním osudům kněží a řeholníků.

Výstava se koná ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek, Státním okresním archivem Semily a Ústavem pro studium totalitních režimů a je postavena na podrobném osmiletém archivním výzkumu.

Záštitu převzali ministr kultury Mgr. Martin Baxa a arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner, realizace byla finančně podpořena grantem Ministerstva kultury ČR.

Na reportáž České televize o této výstavě se můžete podívat zde. Začíná po 19. minutě pořadu.

Fotogalerie zde


 

30. září - 2. dubna 2023

JAN KRISTOFORI: NÁVRAT NA MÍSTO ČINU

Jednou z určujících životních etap významného českého malíře Jana Kristoforiho byl jeho semilský pobyt na počátku padesátých let 20. století. Pracoval zde v propagačním oddělení podniku Kolora, zároveň se zapojil i do činnosti ilegální protikomunistické organizace ILPKORG1 a byl za to zatčen a odsouzen na 10 let. Po letech vězení a úředních obstrukcí emigroval do Švédska a do Čech se vrátil až po roce 1989. Představená kolekce z majetku rodiny představuje průřez tvorbou, jak plastické obrazy, tak grafiku; jak díla inspirovaná autorovými nelehkými životními osudy, tak i náměty velebící krásu žen. Výstava je součástí projektu Internace v Semilech 1950-3 a je ve vícero ohledech symbolickým „návratem na místo činu“.


TAJEMSTVÍ ŘEMESEL NAŠICH PŘEDKŮ

stálá expozice

Na půdě na vás dýchne atmosféra přelomu 19. a 20. století. Vidět můžete předměty, které jsou potřeba k zpracování lnu, malovaný pojizerský nábytek, místní kroj nebo také betlém rodiny Maiznerů. Můžete si poslechnout i starý hrací strojek, který hraje vánoční koledy.

 

Foto: Roman Fries

 

Foto: Roman Fries