Kalendář akcí
-

Informační letáček o muzeu zde.


Muzeum nabízí ukrajinským válečným uprchlíkům vstup do muzea zdarma. Pro získání volného vstupu je nutné, aby dospělý předložil na pokladně muzea tzv. vízový štítek s kódem D/VS/U.

Музей пропонує українським біженцям з війни безкоштовний вхід до музею. Для отримання безкоштовного входу дорослому необхідно пред’явити в касі музею так звану візову наклейку з кодом D/VS/U.


30. září - 2. dubna 2023

INTERNACE V SEMILECH 1950 - 1953

Odkrývání osudů řeholníků v internačním oddělení.

Vernisáž proběhne v pátek 30. září od 17:00 hodin.

Události spojené s tajným oddělením semilské nemocnice jsou asi nejzamlženějším a nejzáhadnějším tématem historie města, které si žádá, aby bylo objasněno. Co je pravdy na zvěstech o tom, že zde byli v rámci komunistické Akce K řeholníci a kněží masivně mučeni? Zasloužil si primář Pluhař, aby na něho členové ilegální protikomunistické organizace ILPKORG1 připravovali atentát? Nebo vše bylo jinak, než se na první pohled zdá? Vydejme se společně na pátrání, které nás provede tehdejšími semilskými i republikovými událostmi a dovede nás až ke skutečným konkrétním osudům kněží a řeholníků.

Výstava se koná ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek, Státním okresním archivem Semily a Ústavem pro studium totalitních režimů a je postavena na podrobném osmiletém archivním výzkumu.

Záštitu převzali ministr kultury Mgr. Martin Baxa a arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner, realizace byla finančně podpořena grantem Ministerstva kultury ČR.


30. září - 2. dubna 2023

JAN KRISTOFORI: NÁVRAT NA MÍSTO ČINU

Vernisáž proběhne v pátek 30. září od 17:00 hodin.

Jednou z určujících životních etap významného českého malíře Jana Kristoforiho byl jeho semilský pobyt na počátku padesátých let 20. století. Pracoval zde v propagačním oddělení podniku Kolora, zároveň se zapojil i do činnosti ilegální protikomunistické organizace ILPKORG1 a byl za to zatčen a odsouzen na 10 let. Po letech vězení a úředních obstrukcí emigroval do Švédska a do Čech se vrátil až po roce 1989. Představená kolekce z majetku rodiny představuje průřez tvorbou, jak plastické obrazy, tak grafiku; jak díla inspirovaná autorovými nelehkými životními osudy, tak i náměty velebící krásu žen. Výstava je součástí projektu Internace v Semilech 1950-3 a je ve vícero ohledech symbolickým „návratem na místo činu“.

 

 

 

Další akce ...