Muzeum nabízí dvě výstavní novinky ze svých sbírek

V pondělí 12. února 2018 odpoledne jsme netradičně otevřeli v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech hned dvě výstavy najednou, a to formou komentovaných prohlídek za účasti kurátorů Tomáše Chvátala a Aleny Hovorkové. První z nich pod názvem Semilské motivy představuje sbírku semilského muzea zaměřenou na obrazy, grafiku a kresby. Návštěvníci zde naleznou výjevy z tohoto pojizerského města od nejstarších pohledů na Semily až po díla předních výtvarných umělců jakými byli Vladimír Komárek, Josef Jíra či Jaroslav Klápště. Druhá nově otevřená výstava, nazvaná Tajemství řemesla našich předků, se nachází v půdních prostorách s dochovanými dřevěnými krovy. Na této výstavě prezentuje semilské muzeum svůj sbírkový fond týkající se nejstarších řemesel na Semilsku od tkalcovství až po broušení kamenů. K vidění je například tradiční pojizerský kroj, tkalcovský stav, kamenářský stůl či soubor malovaného lidového nábytku od 20. let 19. století. Na obě výstavy spolu s dalšími aktuálními výstavami (Jaroslav Kučera – Černobíle a Pavel Tigrid – Slovy proti totalitám) jste srdečně zváni!

 

Zemřel pojizerský malíř Václav Žatečka

V pátek 9. února v 13:00 hodin se v turnovské smuteční síni rozloučí pozůstalí a přátelé s jedním z významných pojizerských výtvarníků Václavem Žatečkou, který zesnul v úterý 30. ledna ve věku 76 let.

Václav Žatečka se narodil 7. července 1941 v Pavlicích u Znojma. Po maturitě na znojemském gymnáziu absolvoval Akademii výtvarných umění u Františka Jiroudka v roce 1965. Po ukončení Akademie zůstal v Praze a věnoval se malbě profesionálně. V roce 1969 přijal místo na Lidové škole umění v Turnově. V letech 1973-2008 působil jako výtvarný pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově, kde v letech 1989-2001 vykonával funkci ředitele.  Podílel se zde mimo jiné i na výrobě kopie korunovačních klenotů. V roce 2014 byl jmenován čestným občanem města Turnova. Václav Žatečka se ve svém malířské tvorbě věnoval figuře, později v tzv. hyperrealistickém ztvárnění. Byl originálním výtvarníkem a jeho obrazy jsou nezaměnitelné. Věřím, že si jej v dohledné době připomeneme nejen v rámci každoroční semilské přehlídky Malíři Pojizeří, ale třeba i samostatnou výstavou v Pojizerské galerii. Čest jeho památce!

Miroslav Šnaiberk – ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, p.o.

Výstavu předního českého fotografa zahájil ministr kultury

Výstavu předního českého fotografa Jaroslava Kučery pod názvem Černobíle zahájil v pátek 2. února 2018 v Pojizerské galerii spolu s ředitelem MPG Semily Miroslavem Šnaiberkem a autorem vzácný host – ministr kultury České republiky Ilja Šmíd. S fotografem Jaroslavem Kučerou jej pojí dlouholeté přátelství a společná vášeň – tenis.  Na poznámku Miroslava Šnaiberka, že pan ministr úspěšně navazuje na porevoluční návštěvy svých ministerských předchůdců Pavla Tigrida a Pavla Dostála, současný ministr kultury vtipně poznamenal, že je ale zřejmě prvním ministrem v demisi, který se podobné akce účastní. Výstavu během vernisáže v renovovaných prostorách navštívila i starostka města Semily Lena Mlejnková a liberecká radní pro kulturu Květa Vinklátová. Vernisáž byla obohacena příjemným hudebním programem v podání neformálního hudebního uskupení pod názvem Různá dobrá společnost pod vedením Jaroslava Kotka. Část vystavených černobílých fotografií Jaroslava Kučery putuje v letošním roce na výstavu do Francie a mezi vystavenými díly nechybí ani ty oceněné v prestižních fotografických soutěžích jako je například Czech Press Photo. Výstava Černobíle je naším tipem pro všechny milovníky fotografie a je k vidění do 18. března letošního roku. 

Více na www.muzeumsemily.cz

 

Foto: Markéta Poláková

zleva: Miroslav Šnaiberk – ředitel MPG Semily, p.o., Jaroslav Kučera, Ilja Šmíd – ministr kultury v demisi, Lena Mlejnková – starostka města Semily, Květa Vinklátová – radní Libereckého kraje pro kulturu

 

Semilské muzeum připravilo na leden dárek

pro návštěvníky: Vystavené expozice mohou navštívit zdarma

Na první měsíc roku 2018 připravilo Muzeum a Pojizerská galerie Semily pro své návštěvníky neobvyklý dárek. Ti z nich, kteří navštíví muzeum ve dnech 9. - 31. ledna t. r. budou mít vstup na aktuální výstavy zdarma. Navštívit tak budou moci výstavu o životě a díle Pavla Tigrida Slovy proti totalitám a v malém výstavním sále pak výstavu plastik Vladimíra Kubíka s vánoční tematikou.

 "Vstupenky zdarma jsou nejen omluvou za dočasné omezení výstavní plochy muzea z důvodu rekonstrukce Pojizerské galerie a práce na nové výstavě v půdních prostorách, ale i snahou bořit omezení, která lidé zvažují při rozhodování, zdali vstoupit do muzea či nikoliv. Uvědomil jsem si to například při provádění v muzeu poslední otevřený den loňského roku 30. prosince, kdy jsme dali možnost návštěvníků projít si výstavy zdarma. Přišlo jich o dost více, než jindy a to (jak jsme si ověřovali u vchodu) i proto, že nemuseli hradit vstupné. Byť není 40,- Kč moc, stále je to pro nemálo možných návštěvníků důležitým kritériem pro vstup do objektu, a to nejen během deinstalace některých výstav a omezení nabídky. V souvislosti s tím se poslední dobou  zamýšlím, co je pro kulturní instituci tohoto typu zásadní, zdali si přivydělat do rozpočtu asi ne zcela zásadní provozní částkou anebo nabízet službu bez omezení. Semily nejsou Český Krumlov, zde je třeba si každého návštěvníka vážit dvojnásob. Mnohá a nejen malá muzea se zabývají podobnými úvahami o zrušení vstupného zcela. Myslím, že trend veřejné služby pro všechny je zde silnější než potřeba zisku. Chceme-li, aby se co nejvíce lidí (a především dětí a studentů) seznámilo s dějinami města a jeho významnými osobnostmi, jako byl například Pavel Tigrid nebo F.L. Rieger, pak bychom je zřejmě neměli odrazovat vstupným, " vysvětluje Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily.

 

 "V období mezi 9. a 31. lednem bude v prostorách Pojizerské galerie probíhat rekonstrukce pískovcové podlahy. V nově rekonstruovaných prostorách Pojizerské galerie pak zahájíme 2. února 2018 výstavu předního českého fotografa Jaroslava Kučery pod názvem ČernoBíle a 12. února navážeme ve výstavním sále výstavou Semilské motivy ze sbírek našeho muzea" přislíbil Miroslav Šnaiberk. 

 

Semilské muzeum vydává knihu unikátních válečných pamětí

V rámci ediční řady Paměť Semilska, kterou začalo Muzeum a Pojizerská galerie Semily vydávat v roce 2014, je připraven na předvánoční trh nový, již čtvrtý titul v řadě. Bude jím kniha s názvem „Splněná přísaha“ popisující barvité vzpomínky Jaroslava Udatného, rodáka z Hájů nad Jizerou, na léta druhé světové války. Jaroslav Udatný byl jedním z českých vlastenců, kteří po okupaci nesložili ruce v klín, ale po dramatickém přechodu střežených státních hranic se dostal až na Blízký východ, aby se tam přihlásil do československé zahraniční armády. Nejdříve byl zařazen v bojovém 11. pěším praporu, jemuž velel podplukovník Karel Klapálek. Po přesunu jednotky do Anglie působil v lehké brigádní ambulanci u Československé samostatné obrněné brigády pod velením generála Aloise Lišky, s níž prožil vylodění v Normandii a obléhání pevnosti Dunkerque.

Rukopis objevil, editorsky připravil a poznámkovým aparátem opatřil semilský archivář PhDr. Ivo Navrátil, který má lví podíl i na předchozích dvou ze tři titulů ediční řady Paměť Semilska. V rámci ní již Muzeum a Pojizerská galerie Semily vydalo tyto tituly:

2014: Jan Bayer: Domov a osud v Čechách – kronika továrnického rodu Bayerů

2015: Jizerka aneb cesta za poselstvím hudby (1965-2015) – s doprovodným zvukovým CD

2016: Roman Hedvičák a Tomáš Kesner: Památníky minulých časů

Letošní kniha vyjde v nákladu 500 ks, její cena je 190,-Kč a budete si ji moci od prosince 2017 rezervovat prostřednictvím adresy muzeum@muzeumsemily.eu. Prostřednictvím našich zaměstnanců si také můžete objednat některý z titulů ediční řady poštou až domů. Za zvýhodněnou cenu 150,-Kč si ji také můžete zakoupit během křtu knihy v rámci Večera donátorů II. 30. listopadu v 18:00 hodin v Pojizerské galerii. Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.

Miroslav Šnaiberk – ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, příspěvkové organizace

*

Večer donátorů v Muzeu a Pojizerské galerii

Již druhým rokem pořádá semilské muzeum Večer donátorů, který je určen přátelům, podporovatelům Muzea a Pojizerské galerie Semily a především všem dárcům, kterých je v letošním roce více než třicet.

"Naši donátoři, nebo dárci, chcete-li, jsou lidé, kteří bez nároků na finanční odměnu přinášejí v průběhu roku různé zajímavé předměty, většinou z domů ze Semil a okolí. Ty  významně doplňují sbírkový fond muzea a bývají i při nejrůznějších příležitostech vystavovány. Takových předmětů je letos přes 1300, tvoří soubor více jak pěti set přírůstkových čísel a hlavně díky nim se muzejní sbírkový fond úspěšně rozrůstá." vysvětluje Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily.

Kromě večera donátorů obohaceného jazzovým koncertem pokřtí v semilském muzeu  i svou již čtvrtou knihu z ediční řady Paměť Semilska, kterou Muzeum a Pojizerská galerie Semily vydává za editorské podpory dr. Ivo Návrátila ze semilského archivu.

"Jedná se o vzácné a nedávno objevené paměti Jaroslava Udatného pocházejícího z nedalekých Hájů nad Jizerou,  vojáka z druhé světové války. Kniha vychází v nákladu 500 ks a věříme, že bude brzy rozebrána." upřesňuje Miroslav Šnaiberk.

Na Večer donátorů II., který se koná v pátek 30. listopadu 2017 od 18:00 hodin v Pojizerské galerii, jsou všichni srdečně zváni. 

připravila Renata Coufalová - e-mail: coufalova@mu.semily.cz

Více informací:      Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily

                               reditel@muzeumsemily.eu  

 

*

Fotosoutěž měla nakonec pět oceněných

Více jak čtyři desítky soutěžních fotografií jsou k vidění ve výstavním sále semilského muzea v rámci výstavy Krajinou Semilska. Výstava prezentuje práce čtrnácti amatérských fotografů a najdete zde jak černobílé tak barevné fotografie. Jednotlivé snímky posuzovala šestičlenná odborná porota a výsledkem jsou dvě dělená první a třetí místa.

Zde jsou výsledky:

1. místo Josef Coufal a Jiří Salač

2. místo Pavla Bičíková

3. místo David Chlum a Ondřej Stránský

Cenu starostky města Leny Mlejnkové za nejlepší fotografii získal černobílý snímek Riegrovy stezky od Josefa Coufala.

Všem oceněným gratulujeme a nejen pro ně je tu informace, že s ohledem na úspěšný první ročník chystáme pro rok 2018 další ročník této fotosoutěže. Bude zaměřena na architekturu města Semily a všichni neprofesionální fotografové se do ní se svými soutěžními snímky mohou hlásit už nyní. Uzávěrka fotosoutěže 30. května 2018.

Bližší informace k soutěži najdete na www.muzeumsemily.com

Výstava Krajinou Semilska jistě stojí za zhlédnutí a všechny školy ze Semil a okolí na ni mají vstup zdarma.

Miroslav Šnaiberk

ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, příspěvkové organizace

*

Do Semil zavítal o prázdninách slavný fotograf Tono Stano

Bylo mou velkou ctí přivítat 14.července 2017 v Semilech ikonu československé fotografie, velkého umělce a fotografa dnes již světového jména Tono Stana. Původem slovenský fotograf od roku 1980 žijící v Praze měl za sebou cestu a čerstvé zážitky z filmového festivalu v Karlových Varech, kde v hotelu Pupp fotografoval hollywoodské hvězdy Casey Afflecka a Umu Thurman. Tono Stano přijal naše pozvání s nabídkou na prohlídku prostor Muzea a Pojizerské galerie Semily, kde bychom mu rádi v příštím roce realizovali výstavu. Kromě muzea si slavný fotograf s velkým zájmem prohlédl i areál bývalé továrny v Řekách, kde by mohly vzniknout nové originální fotografie inspirované tímto jedinečným industriálním prostorem. Za ochotné umožnění prohlídky těchto prostor je třeba poděkovat panu Milanu Kuršelovi.

„Moje první návštěva Semil byla naplněna úžasnou fascinací“, napsal na závěr své návštěvu do muzejní pamětní knihy Tono Stano. Loučili jsme se s tím, že ještě toto léto se sem vrátí načerpat inspiraci a že začneme pracovat na výstavě. Vzniknout by zde měla autorova nové kolekce fotografií pořízených přímo v Semilech, jejichž prezentace by měla být vrcholem výstavní sezóny příštího roku. Myslím, že se milovníci umění mají nejen v Semilech příští rok opravdu na co těšit.  Plánovaná výstava jistě překročí svým významem hranice regionu a přilákají všechny znalce špičkové umělecké fotografie. A vzniknou-li některé z fotografií Tono Stana v Semilech, je možné, že se po čase dostanou do světových galerií v New Yorku či Shangaji, kde má Tono Stano vystavovat. A to by byla pro Semily jistě velká prestiž a čest.

Miroslav Šnaiberk

ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily, příspěvkové organizace

 

 

 

TOPlist